Abstrakta a prezentace

PŘÍJEM ABSTRAKT JIŽ UZAVŘEN!!!

 

Délka ústního sdělení je plánována na 5-7 minut dle typu sdělení (nezahrnuje diskusi). Délku příslušné přednášky naleznete v konečném programu.

 

Požadavky na formu a strukturu abstrakt:

  • abstrakt by měl být strukturován do následujících kapitol: Název, Autoři, Cíle, Metodika, Výsledky, Závěr
  • název sdělení by měl mít max.200 znaků, celkem by abstrakt neměl přesáhnout 2000 znaků
  • vítán je abstrakt v českém i anglickém jazyce

 

Jednací jazyk programu je čeština (slovenština) a angličtina, zajištěn je simultánní překlad. Vzhledem k přihlášeným zahraničním účastníkům a zvaným zahraničním hostům si vědecký výbor kongresu dovoluje zdvořile požádat, aby byla prezentace, přizpůsobena této situaci. Například použitím anglicky psaného textu prezentace, přestože je přednášeno v češtině (slovenštině). Případně důsledným dodržováním mezinárodně srozumitelné nomenklatury, nebo dvoj- jazyčnými texty promítaných snímků apod. Pro správný a přiléhavý simultánní překlad je také nutné při prezentaci mluvit pouze do mikrofonu a přiměřeně srozumitelně.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROJEKCI

Prezentace v programu Microsoft PowerPoint verze 2003-2010, formát 16:9. Podporovaný formát videosouborů je .wmv. U ostatních formátů je třeba v dostatečném předstihu vyzkoušet jejich funkčnost jako prevenci před potížemi s přehráváním při samotné prezentaci.
Délka prezentace bude vyznačena v podrobném programu a musí být dodržena. Předání prezentace nejméně 2 hodiny před začátkem příslušného bloku. Přednášky k rannímu bloku je nutno předat den předem.