Vážení obchodní přátelé, 

jménem organizačního výboru si Vás dovoluji pozvat na

XI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI CHIRURGIE RUKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

který je jedinou velkou akcí podobného druhu v rámci specializace chirurgie ruky. Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP pořádá tuto akci každé dva roky a stejně jako v minulých letech se snaží připravit reprezentativní odborné fórum pro setkávání, přátelskou konfrontaci a předávání poznatků z neustále se rozvíjejícího a široce interdisciplinárního oboru, kterým chirurgie ruky bezesporu je.

Členy naší společnosti jsou převážně plastičtí chirurgové a ortopedi, ale na kongres přijíždí i všeobecní chirurgové, traumatologové, neurochirurgové a rehabilitační lékaři a sestry. Pravidelně také přijíždí specialisté ze Slovenska a protože poprvé bude celý kongres simultánně tlumočen do angličtiny, tak chceme pozvat kolegy z Polska, Maďarska a dalších okolních států. Předpokládaný počet účastníků je přibližně 300 lékařů a sester z České republiky i zahraničí.

Myslím, že kongres by mohl být pro Vaši firmu velmi dobrou příležitostí, jak oslovit najednou velkou skupinu specialistů v oboru nejen z České republiky, ale i z okolních států. Jaký zvolíte celkový rozsah Vaší prezentace na kongresu záleží jen na Vás. V případě specifických požadavků se budeme snažit Vám po domluvě a s ohledem na prostorová a časová omezení vyjít vstříc.

Po organizační stránce zajišťuje přípravu této akce firma RNDr.F.Skopec, CSc.-NUCLEUS HK, kontaktní osobou je paní Lucie Šafránková, telefon: +420 739 433 626, e-mail: safrankova@nucleus.cz. V případě zájmu o bližší informace o možnostech prezentace Vaší společnosti na sjezdu ji prosím kontaktujte.

Vážíme si Vaší podpory, která nám umožňuje pořádat podobná odborná setkání a těšíme se na Vaši účast.

S přátelským pozdravem

 

MUDr. Aleš Fibír
organizační výbor
Oddělení plastické a estetické chirurgie SANUS Hradec Králové