Kurzy chirurgie ruky

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP se trvale snaží o zlepšení úrovně vzdělání v oboru chirurgie ruky pro všechny specialisty, kteří o to mají zájem. Proto se rozhodla zahájit systém komplexního vzdělávání formou pořádání kurzů chirurgie ruky. Společnost má zájem na tom, aby tyto kurzy byly dostupné pro všechny specializace, které se chirurgii ruky věnují ať už z větší (plastická chirurgie, ortopedie) nebo menší části (všeobecná chirurgie, traumatologie, neurochirurgie, dětská chirurgie aj.).
 
Společnost považuje za optimální formát dvoudenních školicích kurzů, zaměřených na určitou část spektra chirurgie ruky, která spolu tematicky nebo jinak souvisí. Celkem je počítáno se šesti různými kurzy. Tyto kurzy budou organizovány na různých místech dle možností garantů jednotlivých kurzů a probíraných témat. Kurzy by byly organizovány dvakrát ročně, každý kurz by se tedy opakoval zhruba jednou za tři roky. V některých případech budou kurzy těsně předcházet národnímu kongresu chirurgie ruky. Kurzy by měly zahrnovat hlavně teoretické přednášky spojené s připravenými videoprezentacemi jednotlivých operačních postupů. V některých případech a podle možností organizátorů mohou být kurzy spojeny i s praktickými ukázkami nebo nácvikem operačních technik.
 

Kurzy jsou určeny hlavně pro plastické chirurgy, ortopedy, všeobecné chirurgy, traumatology, dětské chirurgy nebo neurochirurgy, ale pro účast na kurzu není výše uvedená specializace podmínkou. Společnost doporučuje u specialistů v přípravě na atestaci klinickou praxi alespoň jeden rok, ale ani to není omezující podmínkou.

 

Seznam tématických okruhů plánovaných kurzů:

 

Kurz 1 - Základy chirurgie ruky

 • probíraná témata: chirugická anatomie ruky a horní končetiny,  vyšetření ruky,  základy operační techniky na horní končetině,  anestezie v chirurgii ruky, syndrom karpálního a kubitálního tunelu, ttenozující tendovaginitidy a tenosynovitis deQuervaine,  ganglion, nejčastější laloky na ruce, indikace replantace a předreplantační ošetření amputátu, Dupuytrenova kontraktura, rehabilitace a dlahování ruky,  hodnoceni výsledků léčby a informační zdroje v chirurgii ruky, komplikace v chirurgii ruky. 
 • odborný garant: MUDr. Aleš Fibír
 • Termín kurzu: 8.-9.11.2014
 • Místo konání: Výukové centrum LF UK Hradec Králové
 • website: www.handsurgery.cz

 

Kurz 2 - Traumatologie I. (základy + měkké tkáně)

 • probíraná témata: poranění ruky obecně (péče o rány, základy ošetření poranění skeletu, cév, šlach a nervů, timing), poranění flexorů, extenzorů, zásady ošetření a rehabilitační péče po šlachových poraněních, poranění a rekonstrukce poutek, šlachové rekonstrukce a transfery, tenolýzy, krytí defektů na ruce, volný kožní transplantát, laloky (místní, regionální a ostrůvkové, volné), amputace na ruce, skalpace, ošetření amputátu před replantací, indikace replantace, pravidla egalizace, kompartment sy (včetně chronického) a Volkmannova kontraktury, fasciotomie, jizvy a jizevnaté kontraktury ruky a jejich léčba, popáleniny, omrzliny, poleptání a elektrická poranění ruky, injekční poranění vysokým tlakem
 • odborný garant: MUDr. Alena Schmoranzová
 • Termín kurzu: předběžně 18.-19.4.2015
 • Místo konání: Hotel Větrov Vysoké n.Jizerou
 • website: www.handsurgery.cz, www.ruka-kosmetika.cz

 

Kurz 3 - Traumatologie II. (kosti + klouby ruky mimo zápěstí)

 • probíraná témata: zavřené repozice a dlahování, otevřené repozice a osteosyntéza, chirurgické přístupy k zápěstí a distálnímu radiu, zlomeniny distálního radia, zlomeniny karpálních kostí, zlomeniny metakarpů a článků prstů, luxace MCP a IP, principy ošetření, paklouby ruky a jejich léčba, korekční osteotomie, kostní štěpy volné a vaskularizované, poúrazová artroza zápěstí, artrolýzy, rekonstrukce vazů, artroza MP a IP kloubů ruky, kloubní náhrady, artrodézy, revmatické onemocnění ruky a další zánětlivé artritidy ruky, synovektomie,
 • odborný garant: MUDr.Radek Kebrle
 • Termín kurzu: 11.-12.11.2015 (těsně před výročním kongresem ČSChR 2015)
 • Místo konání: Hotel Sklář, Harrachov
 • website:  www.handsurgery.cz www.ruka-kosmetika.cz

 

Kurz 4 - Artroskopie a endoskopie + chirurgie zápěstí 

 • probíraná témata: princip artroskopie, vybavení, přístupy, artroskopická anatomie ruky, artroskopie ruky a zápěstí, artrografie, možnosti artroskopických technik, limity, karpální nestability ruky, artroza zápěstí, synovektomie, kloubní náhrady zápěstí, artrodézy, denervační výkony, onemocnění DRUK, endoskopická léčba kompresivních syndromů n.medianus a n.ulnaris, 
 • odborný garant: doc.MUDr. Igor Čižmář
 • Termín kurzu: 12.-13.3.2016
 • Místo konání: Anatomický ústav LF MU v Brně
 • website: www.ecpa-cz.com

 

Kurz 5 - Mikrochirurgie, volné laloky, neurochirurgie

 • probíraná témata: sutury cév, volné laloky, vaskulární štěpy, resekce adventicie, sutura nervu, nervové štěpy, Replantace ruky, volné přenosy prstů, transplantace ruky, rekonstrukce palce a prstů, poranění nervů horní končetiny včetně brachiálního plexu a jejich léčba, neurotizace, léčba neuromů, chirurgická léčba při tetraplegii, rekonstrukční výkony u nervových paréz, kompresivní syndromy horní končetiny, karpální tunel, kubitální tunel, Guyon apod., revizní operace, denervační výkony
 • odborný garant: doc.MUDr. Aleš Nejedlý, MUDr. Bohumil Zálešák Ph.D.
 • Termín kurzu: 25.-26.11.2016
 • Místo konání: Teoretické ústavy Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Olomouc
 • website: www.handsurgery.cz

 

Kurz 6 - Vrozené vady a varia

 • probíraná témata: embryologie ruky a horní končetiny, vrozené vady ruky a horní končetiny, Dupuytrenova kontraktura, vaskulární onemocnění ruky, lymfedem HK, nádory ruky (kosti, měkké tkáně, metastázy), algoneurodystrofie, m. Sudeck, Raynaud sy, problematika spastické ruky, infekce ruky, poranění a rekonstrukce nehtů a nehtových lůžek, entezopatie
 • odborný garant: MUDr. Alena Schmoranzová
 • Termín kurzu: 22.-23.4.2017
 • Místo konání: bude upřesněno
 • website: www.handsurgery.cz

 

Vyhledávání

Kurzy chirurgie ruky České společnosti chirurgie ruky

Kurz - vrozené vady ruky a varia - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kurz - vrozené vady ruky a varia - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kdy: 22.-23.4.2017 Kde: Divadlo Krakonoš, Vysoké nad...

Kurz - Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kurz - Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kdy: 25.-26.11.2016 Kde: Teoretické ústavy Lékařská fakulta Univerzity Palackého...

Kurz - Artroskopie a endoskopie ruky a chirurgie zápěstí - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kurz - Artroskopie a endoskopie ruky a chirurgie zápěstí - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kdy: 12.-13.3.2016 Kde: Anatomický ústav LF MU v Brně Info: kurz je určen převážně pro všeobecné...

Kurz - Traumatologie ruky II. - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kurz - Traumatologie ruky II. - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kdy: 11.-12.11.2015 (předchází výročnímu kongresu ČSChR 2015) Kde: Hotel Sklář,...

Kurz - Traumatologie ruky I. - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kurz - Traumatologie ruky I. - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kdy: 18.-19.4.2015 Kde: Vysoké n.Jizerou Info: kurz je určen převážně pro všeobecné...