Kurz - Artroskopie a endoskopie ruky a chirurgie zápěstí - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kurz - Artroskopie a endoskopie ruky a chirurgie zápěstí - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kdy: 12.-13.3.2016

Kde: Anatomický ústav LF MU v Brně

Info: kurz je určen převážně pro všeobecné chirurgy, plastické chirurgy, ortopedy, traumatology, neurochirurgy nebo dětské chirurgy. Přihlásit se mohou samozřejmě i specialisté jiných odborností, kteří mají zájem o chirugii ruky. Tento kurz je čtvrtým z celkem šesti certifikovaných kurzů, garantovaných Českou společností chirurgie ruky ČLS JEP (více informací zde). Přednášejícími jsou specialisté z různých oborů, kteří se chirurgii ruky intenzivně věnují. Kurz je zaměřen hlavně na výuku praktických postupů, ihned použitelných v denní praxi, formou přednášek doplněných o výuková videa. Kurz bude zakončen závěrečmým testem a účast na kurzu bude ohodnocena kredity ČLK.

Témata kurzu: princip artroskopie, vybavení, přístupy, artroskopická anatomie ruky, artroskopie ruky a zápěstí, možnosti artroskopických technik, karpální nestability ruky, artroza zápěstí, kloubní náhrady zápěstí, artrodézy, denervační výkony, onemocnění DRUJ, endoskopická léčba kompresivních syndromů n.medianus a n.ulnaris,

Odborný garant kurzu: doc.MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

Vyhledávání