Kurz chirurgie periferních nervů

Kdy: 14.–15.6. 2018

Kde: Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A, budova B, 5. podlaží, Ústí n.L.

website: www.kzcr.eu/konference/kurznervy

Ke stažení: pozvánka, program

Elektronické přihlášení na odkaze: www.kzcr.eu/konference/kurznervy/prihlasky.aspx

Info: Kurz chirurgie periferních nervů pořádá Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s. Odborným garantem kurzu je MUDr. Ivan Humhej. Součástí programu je i společenský večer. Ubytování si každý účastník akce zajišťuje individuálně. Ubytování rezervujte do 31. 5. 2018. Kurz je určen pouze pro lékaře a je zařazen do kreditního systému dle platné legislativy pro lékaře.

Kontakt: Ing. Helena Luzumová, e-mail:  helena.luzumova@kzcr.eu

Vyhledávání