Kurz - Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kurz - Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kdy: 25.-26.11.2016

Kde: Teoretické ústavy Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Hněvotínská 3, Olomouc

Program kurzu: ke stažení zde

Info: kurz je určen převážně pro všeobecné chirurgy, plastické chirurgy, ortopedy, traumatology, neurochirurgy nebo dětské chirurgy. Přihlásit se mohou samozřejmě i specialisté jiných odborností, kteří mají zájem o chirugii ruky. Tento kurz je pátým z celkem šesti certifikovaných kurzů, garantovaných Českou společností chirurgie ruky ČLS JEP (více informací zde). Přednášejícími jsou specialisté z různých oborů, kteří se chirurgii ruky intenzivně věnují. Kurz je zaměřen hlavně na výuku praktických postupů, ihned použitelných v denní praxi, formou přednášek doplněných o výuková videa. Kurz bude zakončen závěrečmým testem a účast na kurzu bude ohodnocena kredity ČLK. Kapacita kurzu 50 účastníků.

Témata kurzu: sutury cév, volné laloky, vaskulární štěpy, resekce adventicie, sutura nervu, nervové štěpy, replantace ruky, volné přenosy prstů, transplantace ruky, rekonstrukce palce a prstů, poranění nervů horní končetiny včetně brachiálního plexu a jejich léčba, neurotizace, léčba neuromů, chirurgická léčba při tetraplegii, rekonstrukční výkony u nervových paréz, kompresivní syndromy horní končetiny, revizní operace, denervační výkony

Odborný garanti kurzu: MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D., doc.MUDr. Aleš Nejedlý

Kontakt: Mgr. Iveta Hatalová (iveta.hatalova@fnol.cz) tel. 607 714 931 a Bohumil Zálešák, Ph.D. (bohumil.zalesak@fnol.cz)

Cena kurzu:              do 31.10.      do 15.11.      na místě

Pro členy ČSCHR       2.900,- Kč     3.200,- Kč    3.500,- Kč

Pro nečleny ČSCHR    3.300,- Kč     3.600,- Kč    3.900,- Kč

Vyhledávání