B03 Totální náhrada zápěstí vlastní konstrukce - zhodnocení výsledků

27.09.2011 22:45

Autoři/Authors: Pech J., Veigl D., Dobiáš J., Zatrapa T., Denk F.

Pracoviště/Workplace: 1.Ortopedická klinika 1.LF UK Praha

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Zhodnocení pětiletých výsledků implantace totální náhrady zápěstí,implantovaných souboru 64 nemocných převážně v indikaci revmatické destrukce zápěstí,dále v indikaci psoriatické a artrotické destrukce / RTG klasifikace Larsen III -IV/, prům věku 51,6let/31-74/

Metodika: S přihlédnutím k operační technice, která vypracována na našem pracovišti hodnocen Rtg a klinický nález , dále subjektivní vyjádření nemocných. Hodnocen rozsah pohyblivosti a bolestivost, osa karpu a svalová síla.Užito částečeně modifikované Mayo score.

Výsledky: Klinické sledování průměrně 32 měsíců v rozsahu 4-65 měsíců, zjištěno 16 % komplikací , které řešeny následným operačním výkonem. 2x hluboký infekt, 2x reaktivní synovitis, 3x fraktura implantátu,4x deviace osy impantátu.Následně prováděna totální deza karpu, synovektopmie reinmplantace komponent a synovektomie s transposicí extensorů. Prům rozsah pohyblivosti - extense 22st, flexe 30,uln dukce 12st, rad dukce 8st.supin. pronace volná. Zaznamenána není časná ani pozdní luxace hlavice Subj.46 nemocných zcela spokojeno, 14 částečně / vadí rozsah pohyblivosti/ 4 nespokojeni

Závěry: Implantát respektuje co nejvíce anatomické a biomech. poměry zápěstního kloubu, je opatřen aktivním povrchem umožnujícím bezcementovou fixaci do kosti. Implantacer je relativně snadná. Stěžejní podmínkou je pečlivá indikace, není vhodný pro subluxované a těžce destruované klouby/ RTG klasifikace Larsen V/, kde je indikována spíše totální deza karpu.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání