B06 Akutní ulnární translace karpu a její řešení (kasuistika)

27.09.2011 22:38

Autoři/Authors: Pilný J., Fibír A.

Pracoviště/Workplace: (1) Ortopedické oddělení, PKN a.s, Pardubice, (2) Oddělení plastické chirurgie SANUS, Hradec Králové

Délka prezentace/presentation time: 5 min.

Souhrn:

Cíle:Cílem práce je představit ošetření akutní ulnární translace kapru s avulním poškozením šlach.

Metodika: Mechanismem ulnární translace kapru je ulnární dukce. K určení diagnózy je nutné provést držení snímky v maximální ulnární dukci zápěstí. Při vyšetření byla zjištěna i avulze šlach EPL, APL a EPB ze svalových bříšek. Při operačním řešení byla prevedena reinzerve poraněných vazů a provedena transpozice EIP do šlahy EPL.

Výsledky:Pacient mohl po 4 měsících od úrazu mohl nastoupit do práce jako nástrojář.

Závěry: Při ošetření třeba myslet u na vazivová poranění zápěstí.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání