C03 Krční stimulace v léčbě KRBS a neuropatické bolesti

28.09.2011 11:10

Autor/Author: Masopust V.

Pracoviště/Workplace: neurochirurgie ÚVN Praha

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Úvod: Po operacích ruky může dojít k poškození periferního nervu. Zde je nutné včasné a kvalitní ošetření daného nervu. Pokud k němu nedojde může dojít k rozvoji komplexního regionálního bolestivého syndromu II. typu (KRBS II) nebo neuropatické bolesti. Existuje rozsáhlá konzervativní terapie, která ale nemusí být úspěšná. Pak připadají v úvahu invazivní postupy, mezi které v současné době patří i stimulace zadních provazců v oblasti krční páteře.

Metodika: Na neurochirurgické klinice ÚVN byly provedeny dva výkony. První u nemocné s neuropatickou bolestí po opakovaných ošetřeních periferního nervu a druhý u nemocné s KRBS II. Elektrody byly zavedeny do epidurálního prostoru ve výši Th3/4 a postupně protaženy epidurálním prostorem nad zadní provazce až do oblasti C4/5. Byla použita osmikontaktní elektroda Medtronic.

Výsledky: V obou případech došlo k úspěšné kontrole bolestí. V druhém případě však elektroda pohybem krční páteře deviovala a jeji pozice musela být upravena. Po úpravě je poloha již stabilní s pokračujícím efektem stimulace při léčbě bolesti.

Diskuse: Neuromodulační metody jsou nyní vyhrazeny pro nemocné, u kterých dojde k selhání všech dostupných konzervativních metod. Otázkou je čas, kdy o neuromodulaci začneme uvažovat. Jedná se o složitou a cenově nákadnou metodu. V případě intenzivních obtíží by měla být tato metoda v základním výběru léčebných postupů a měla by být indikována včas. Jediným nedostatkem této metody je pohyblivost krční páteře a předpokládaná nutnost úpravy polohy elektrody, které ale není složité.

Závěry: Neuromodulační metody jsou v současnosti na vrcholu léčebných postupů. Vzhledem k jejich reverzibilitě se jiště v některých případech stanou metodou první volby.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání