C05 Dlahování – využití proximální a distální fixace v rehabilitaci ruky

28.09.2011 11:16

Autor/Author: Činčerová M.

Pracoviště/Workplace: ambulance Rehabilitace ruky, Praha

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Využití individuálního dlahování v rehabilitaci ruky je bezesporu jeho nenahraditelnou součástí. Po úrazech či operacích ruky se často potýkáme s negativním dopadem zhoršeného hojení, vzniku adhezí, rigiditou či výpadkem z vnímání tělesného schématu, které výrazně ovlivňují výslednou funkci. Využití proximálního a distálního dlahování ve smyslu cíleného zaměření pohybu do omezeného segmentu nacházím jako velmi přínosnou metodu, vedoucí k výraznému zlepšení volní hybnosti a funkce.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání