Evropský klub

07.05.2010 05:48

Vážené členky, vážení členové České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP

v souladu se stanovami ČLS JEP a v souvislosti se vznikem členství České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP v evropské federaci FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand, www.fessh.com) vznikl Evropský klub Společnosti chirurgie ruky ČLS JEP jako nižší organizační jednotka společnosti. Jeho členy může být kterýkoliv řádný člen společnosti, který o to požádá.

Člen Evropského klubu se stává zároveň členem FESSH se všemi právy a povinnostmi.

Právem každého člena FESSH je možnost využívat stipendijních programů (junior and senior fellowships), slev pro členy FESSH na pořádaných akcích (odborné semináře a evropské kongresy FESSH) nebo jiných slev a bonusů, poskytovaných FESSH (např. sleva na předplatném Journal of Hand Surgery European Volume apod.).

Povinností každého člena FESSH je platit prostřednictvím české společnosti chirurgie ruky roční členské příspěvky. Výše příspěvků za členství v Evropském klubu určuje výbor společnosti na základě požadavků FESSH. Pro příští rok 2011 je stanovena výše členského příspěvku 500,- Kč ročně.

Pokud jako člen/ka české společnosti chirurgie ruky máte zájem být i členem/členkou Evropského klubu a tím i řádným členem FESSH, je nutno se přihlásit. Přihlášení je možno provést elektronicky. ZDE naleznete velmi jednoduchý přihlašovací formulář. Vyplňte ho a jako přílohu odešlete na adresu ales.fibir@handsurgery.cz.

Výbor České společnosti chirurgie ruky 

Vyhledávání