FESSH Academy Course

14.10.2018 14:57

Vážení členové České společnosti chirurgie ruky,

naše společnost má možnost vyslat na vzdělávací akci FESSH Academy 13.-16.2. v Budapešti v Maďarsku dva zástupce za zvýhodněný kurzový poplatek. Ten je celkem 300 eur a zahrnuje úhradu za odborný program kurzu, ubytování a polopenzi. Informace o kurzu naleznete zde. Jedná se o komplexní kurz, zahrnující většinu hlavních témat chirurgie ruky a v minulosti byla úroveň těchto kurzů vždy vynikající. 

Výbor se proto rozhodl tuto nabídku tímto způsobem zveřejnit a nabídnout všem členům společnosti, kteří by o tento kurz s podporou společnosti měli zájem, aby poslali svůj životopis a krátký motivační dopis, proč by se chtěli kurzu zúčastnit našemu delegátovi pro FESSH, kterým je nově Dr. Tomáš Hellmuth (tomas.hellmuth@centrum.cz). Podmínkou je samozřejmě, aby byl žadatel členem naší společnosti. 

Uzávěrka pro přihlášky je 30.10.2018. Poté výbor společnosti ze zaslaných přihlášek vybere 2 kandidáty, kteří na kurz za naši společnost pojedou. Ti by tak hradili pouze dopravu a zvýhodněný poplatek 300 eur. Ti, kteří nebudou vybráni nebo další zájemci o kurz se budou moci zaregistrovat až po 25.11.2018 za standardní cenu na stránkách evropské federace www.fessh.com.

Aleš Fibír

Vyhledávání