G11 Otvorené hojenie pri Dupuytrénovej kontraktúre ťažkého stupňa

28.09.2011 14:04

Autoři/Authors: Kluka T., Šlárko G., Rochová P.

Pracoviště/Workplace: Klinika Plastickej chirurgie UNLP Košice

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Urýchlenie operačného času, lepší výsledný estetický efekt oproti klasickým prístupom, VTK, prípadne "Z"-plastike, neprítomnosť adhézií šliach

Metodika: Metodika spočíva v autormi popísnon prístupe "U" laloka so stopkou distálne nad proximálnym článkom a PIP kĺbom, ozrejemním si NC zväzkov, discízie fibrotického pruhu s redresom prsta a posunom laloka smerom distálnym, čím sa prekryjú viditeľné šľachy FDP + FDS a otvoreným hojením defektu.

Výsledky: V rokoch 2006-2011 boli na Klinike Plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie v Košiciach ošetrení 54 pacienti týmto spôsobom. Priemerný čas hojenia defektov bol 22 dní, následná rehabilitácia podľa závažnosti cca mesiac. Pri následnnom kompletnom odstraňovaní fibrotických pruhov tak nebol deficit kožného krytu.

Závěry: Autori pokazujú na skrátenie operačného času pri zachovaní veľmi dobrého kožného krytu aj po otvorenom hojení pri operáciách Dupuytrénovej kontraktúry.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání