Mezioborová spolupráce odd. plastické chirurgie a tumatologie FN Plzeň / Cooperation among department of plastic surgery - clinic orthopaedic and traumatology university hospital Plzen

28.09.2011 15:25

Autoři/Authors: Bursa V., Sviták M., Dolejš M.

Pracoviště/Workplace: odd.plastické chirurgie FN Plzeň

Souhrn:

Cíle: Zhodnocení vzájemné spolupráce odd.plastické chirurgie a traumatologie FN Plzeň při ošetření otevřených či ztrátových poranění ruky

Metodika: Statistické zhodnocení spolupráce v letech 2000-2011, s přihlédnutím na jednotlivé případy

Výsledky: Výsledky jsou zpracovány ve fmě přehledných grafů a doplněny ilustračními fotografiemi kazuistik

Závěry: Vysoké % všech otevřených či ztrátových úrazů ruky jsou řešeny ve vzájemné spolupráci mezi oběma obory. Komplexní terapie, lepší výsledky konečného zhojení.

 

Summary:

Aim: Upward revaluation  mutually cooperation among  Department of plastic surgery  -  Clinic orthopaedic and  traumatology   University hospital Plzen

Method:  statistical  upward revaluation mutually cooperation in years 2000- 2011 Record are processed in practice well - arranged graphs plus supplementeds illustrative photographs

Lockwork: high percentage knock off hands are buckthorn in mutually cooperated among by both  workplace. Complex  therapy equals better result final consolidation

Vyhledávání