Poděkování předsedy členům výboru České společnosti chirurgie ruky

30.01.2014 21:22

Vážení kolegové, členové České společnosti chirurgie ruky!

Poslední čtyři roky vedl Českou společnost chirurgie ruky výbor ve složení: MUDr. Alena Schmoranzová, doc. Aleš Nejedlý, MUDr. Aleš Fibír, doc. Igor Čižmář, doc. Václav Smrčka, MUDr Radek Kebrle a MUDr Bohumil Zálešák. Výboru v letošním roce vyprší mandát a dne 28.1.2014 tedy proběhla poslední schůze uvedených členů. Následovat budou volby nového výboru.

Všem svým kolegům bych jménem celé společnosti  chtěla poděkovat za odvedenou práci, panu doktorovi Aleši Fibírovi pak navíc za vedení stránek a administrování aktivit Společnosti. Jednalo se o tým pracovitých lidí a za působení tohoto výboru došlo také k významným pokrokům v činnosti.

Počet členů Společnosti se průběžně zvyšuje. Česká společnost chirurgie ruky je pevně ukotvena v mezinárodních organizacích, jako je Evropská a Světová federace národních společností chirurgie ruky. Platíme řádně příspěvky, nemáme dluhy. Mladí lékaři mohou využívat možností kurzů FESSH, kde se ČSCHR  významně podílí na úhradě. Také se mohou hlásit o stipendijní pobyty hrazené FESSH. ČSCHR se podílela na organizaci dvou národních kongresů s mezinárodní účastí. Jedna z nejvýznamnějších aktivit, které výbor ČSCHR vyvinul, je podíl na založení České společnosti rehabilitace ruky, od které si slibujeme další zkvalitnění péče o poraněnou ruku. Proběhl první kongres této společnosti, opět za podpory ČSCHR.

Našim trvalým cílem je zkvalitnění současného nedostatečného vzdělávání v chirurgii ruky. Stáže v chirurgii ruky se již staly nedílnou součástí studijních plánů  chirurgických odborností. Našim nejbližším cílem, na kterém výbor intenzivně pracoval, je posunout vzdělávání v chirurgii ruky na vyšší úroveň. Nadějně se jeví zařazení chirurgie ruky mezi akreditované kurzy. Toto je již předjednáno na Ministerstvu zdravotnictví ČR. V návaznosti na základní atestace by tento kurz  byl zajímavým rozšířením kvalifikace.

Neurovnaná politická situace zpomalila všechna jednání kolem vytvoření akreditovaného kurzu a tak, protože jsme kurz rozvrhli na 3 roky, se výbor rozhodl začít s organizováním kurzu ještě před akreditací. Kurz bude mít 6 částí, vždy podzimní a jarní, každý kurz bude mít svého garanta, test a osvědčení. První kurz proběhne na podzim letošního roku pod garancí dr. Fibíra v Hradci Králové.

Jsem přesvědčena o tom, že výbor ve výše uvedeném složení odvedl obrovský kus práce pro Českou společnost chirurgie ruky. Za to Vám, kolegové, děkuji a přeji Vám v dalším profesním i osobním životě jen vše dobré .

Ve Vysokém nad Jizerou 30.1.2014                         

Prim MUDr Alena Schmoranzová

Předseda České společnosti chirurgie ruky, 2006-2014

Vyhledávání