S07 Pacient s Dupuytrenovou kontrakturou

28.09.2011 14:42

Autoři: Šaldová A., Dvořáková A.

Pracoviště: ÚCHR a PCH Vysoké nad Jizerou

Délka prezentace: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Seznámení sester s Dupuytrenovou kontrakturou, její diagnostikou, léčbou a pooperační péčí.

Metodika: 1. Sběr informací o Dupuytrenově kontraktuře 2. Fotodokumentace 3. Vypracování přednášky 4. Přednesení informací a ukázka fotodokumentace

Výsledky: Zavedení sester do problematiky péče o pacienta s Dupuytrenovou kontrakturou

Závěry: Shrnutí informací o Dupuytrenově kontraktuře. Zodpovězení případných dotazů.

Vyhledávání