Zápis ze schůze výboru 26.9.2011

11.10.2011 21:17

Místo: SANUS Hradec Králové

Přítomni: Schmoranzová, Nejedlý, Smrčka, Fibír

Omluveni: Čižmář, Kebrle, Zálešák

 

  1. Za členy společnosti byli přijati MUDr.Hrazdíra a MUDr. Jemelík.
  2. Dr.Fibír informoval výbor o přípravných pracích na vzniku České společnosti pro terapii/fyzioterapii/rehabilitaci ruky. Proběhla diskuse o plánovaném založení odborné společnosti, zaměřené na rehabilitaci ruky, mj. i s ohledem na plánovaný název společnosti (terapie/rehabilitace/fyzioterapie). O definitivním názvu společnosti rozhodne ustavující shromáždění členů, které proběhne v rámci jednání kongresu naší společnosti koncem října ve Špindlerově Mlýně.
  3. Výbor plánuje v rámci kongresu udělit cenu výboru společnosti za nejlepší přednášku autora do 35 let. Podrobnosti budou upřesněny v rámci jednání kongresu.
  4. MUDr.Schmoranzová informovala výbor společnosti o jednání na MZ, kde byly probírány případné profilové standardy oboru, oborové výkony apod. Dále tlumočila požadavek MZ směrem k odborným společnostem o definování standardu a nadstandardu pro účely hrazení zdravotní péče ze zdravotního pojištění. Výbor s ohledem na nejasnost a nejednotnost zadání navrhuje obecné nadstandartní výkony jako je výběr operatéra pacientem, operace mimo pořadí a běžnou pracovní dobu. Ze specifických výkonů navrhuje definování standardních a nadstandardních implantátů, používaaných v chirurgii ruky a případně endoskopické výkony na horní končetině (endoskopická dekomprese KT a endoskopická neurolýza n.ulnaris apod.) 
  5. Dr.Fibír informoval výbor o přípravách na výroční kongres společnosti. Členové výboru vzali informace na vědomí bez výhrad.
  6. Příští kongres společnosti je naplánován na podzim 2013. Organizací bylo po předchozí domluvě pověřeno Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky Ostrava.
  7. Výbor společnosti projednal program plánovaného shromáždění členů ČSChR v rámci kongresového jednání na 21.říjen 2011. Přípravou pověřil MUDr.Fibíra.
  8. Příští schůze výboru společnosti je naplánována na pondělí, 23.1. od 14:00 v SANUSu v Hradci Králové.

 

 

Zapsal MUDr.Aleš Fibír

 

Vyhledávání