Zápis ze schůze výboru 13.9.2021

13.09.2021 20:00

Místo: distančně online
Přítomni: Čižmář, Fibír, Hellmuth, Kebrle, Schmoranzová
Omluveni: Vodička, Zálešák

 1. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byl přijat MUDr. Petr Vodička. Ukončeno členství ve společnosti pro neplacení poplatků: MUDr. Vrbický.
 2. Informace z FESSH: během října má proběhnout náhradní termín FESSH Academy v Budapešti, kam výbor nominoval čtyři své zástupce. Příspěvky FESSH za rok 2021 jsou zaplaceny. Jsou nejasnosti ohledně kontaktní osoby pro YEHS. Původně navrhovaný výborem byl Dr. Vlach. Informaci o aktuálním stavu zjistí Dr. Hellmuth.
 3. Informace z IFSSH: stále platí nabídka ze strany Ezine IFSSH na akceptaci článku ze strany naší společnosti.
 4. Dr. Fibír informoval výbor o přípravách na kongres chirurgie ruky. Vzhledem k omezenému fundraisingu zvažována změna lokace kongresu. Ten je i nadále plánován jako prezenční při respektování aktuálních epidemiologických omezení.
 5. Bylo rozhodnuto o pokračování kurzů chirurgie ruky, třetí cyklus 2022-2024, rozdělení témat mezi kurzy bylo ponecháno. Byl naplánován timing třetího cyklu kurzů chirurgie ruky a to následovně:
  • Kurz 3.1. - Základy chirurgie ruky, Dupuytren, tumory, tenosynovitidy, odborný garant: MUDr. Aleš Fibír, Ph.D., termín 25.-26.3.2021 Hradec Králové
  • Kurz 3.2. - Traumatologie I. (šlachy, transfery, fingertip, kompartment, termická poranění), odborný garant: MUDr. Tomáš Hellmuth, termín 16.-17.9.2022 Vrchlabí
  • Kurz 3.3. - Traumatologie II. (zlomeniny ruky mimo karpu, luxace, paklouby, rekonstrukce, distální radius), odborný garant: MUDr. Radek Kebrle, navrhovaný termín jaro 2023
  • Kurz 3.4. - Chirurgie zápěstí, scaphoid, artróza ruky, revmatická ruka, odborný garant: prof. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., MUDr. Zdeněk Vodička, navrhovaný termín podzim 2023 (CAVE ev. kolize kongres Brno)
  • Kurz 3.5. - Mikrochirurgie, volné laloky, neurochirurgie, brachiální plexus, odborný garant: MUDr. Bohumil Zálešák Ph.D. doc. MUDr. Aleš Nejedlý, navrhovaný termín jaro 2024
  • Kurz 3.6. - Vrozené vady a varia, odborný garant: MUDr. Alena Schmoranzová, navrhovaný termín podzim 2024
 6. Výborem domluveno a odsouhlaseno, že pořadatelem kongresu společnosti v roce 2023 bude pracoviště KPECH FNUSA Brno, pod vedením Dr. Dvořáka.
 7. Dr. Fibír informoval o výsledku jednání na změnové komisi. Byly schváleny navrhované úpravy registračních listů a bodových hodnot následujících výkonů: 61209 tenolýza flexoru, 61215 rekonstrukce šlachy flexoru štěpem, 61217 transpozice šlachy, 61219 tenolýza extenzoru, 61231 implantace umělého MP nebo IP kloubu, 61233 kapsulotomie MP nebo IP kloubu, 61245 fenestrace šlachové pochvy, 61253 palmární/plantární aponeurektomie a 61255 rozšířená aponeurektomie u formy Dupuytrenovy kontraktury s kontrakturou prstu. Dosud nebyly schváleny změny RL u výkonu 61247 operace karpálního tunelu, projednání přesunuto na listopad.
 8. Další schůze výboru je plánována jako výjezdní na 26.-27.11.2021 ve Vrchlabí, organizačně zařizuje Dr. Kebrle.

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání