Zápis ze schůze výboru 15.3.2010

08.04.2010 20:58

Datum konání: 15. březen 2010

Místo konání: SANUS Hradec Králové

Přítomni: Dr. Schmoranzová, Dr. Zálešák, Dr. Nejedlý, Dr. Kebrle, Dr.Fibír

Omluveni: Dr. Smrčka, Dr. Veselý, Dr. Pech

 1. Dr. Schmoranzová informovala o plánovaném kurzu FESSH v Budapešti který se bude týkat léčby tetraplegické ruky, 23-25 4.2010 Tokaj Niyregyháza, Maďarsko (www.assizstencia.hu ). Výbor stejně jako v předchozích ročnících může uhradit 2 vybraným účastníkům kursovné.
 2. Dr. Zálešák informoval o kurzu na téma Dupuytrenova kontraktura, pořádaný v USA (více na www.DupuytrenSympozium.com )
 3. Výbor společnosti projednal nominaci za českou společnost chirurgie ruky na ocenění Pioneer in Hand Surgery, udělované na kongresu IFSSH, a navrhl na toto ocenění doc. Dlabala. Dr. Schmoranzová byla pověřena získáním souhlasu s touto nominací od pana doc. Dlabala
 4. Dr. Schmoranzová informovala, že 8. slovenský kongres chirurgie ruky se uskuteční 14-15. 10. 2010 v Bojnicích, Slovensko.
 5. Dr. Schmoranzová předala informace od Dr. Dráče o tom, že se připravují standardy péče týkající se chirurgie ruky. Téma fraktury distálního radia má na starosti právě Dr.Dráč a společnost chirurgie ruky by měla navrhnout zástupce, který by byl jedním z oponentů připravovaného standardu. Za naši společnost byl navržen Dr. Kebrle.
 6. Dr.Fibír a Dr. Nejedlý byli pověřeni organizací korespondenčních voleb do výboru společnosti a do revizní komise. Volba bude opět provedena korespondenčně. Hlasování by mělo být uzavřeno do konce června. Poté se spočítají výsledky a na září by se poté naplánovala společná schůze starého a nového výboru.
 7. V souvislosti s korespondencí voleb bude přibalena žádost o přihlášení do evropského klubu české společnosti chirurgie ruky. Člen evropského klubu bude zároveň plnoprávným členem FESSH a bude moci využívat veškerých výhod poskytovaných FESSH (stipendia, zvýhodněné předplatné JHS, nižší poplatky na kongresech FESSH apod.) Členové evropského klubu budou mít členský příspěvek vyšší o 500Kč ročně (roční poplatek za členství v FESSH je 15 euro). Členské příspěvky FESSH za uplynulé roky budou uhrazeny.
 8. Termín sjezdu české společnosti chirurgie ruky byl předběžně naplánován na 20. -21. nebo 27.-28. října 2010. Bude upřesněn na další schůzi výboru společnosti.
 9. Výbor společnosti projednal žádost Dr.Trtíka ohledně stanoviska k implantacím náhrad CMC kloubu palce typu PTM (Arpe Rubis) jako podkladu pro jednání jeho pracoviště se zdravotními pojišťovnami. Výbor se shodl na doporučení tohoto postupu. Odpověď zpracuje Dr. Schmoranzová a Dr. Kebrle.
 10. Výbor projednal a odsouhlasil odhlášení MUDr. Šebka ze společnosti a přihlášení Mgr. Doubravské a MUDr.Pilného.
 11. Dr. Kebrle informoval členy výboru o jednání  Hand Trauma Comitee v Turíně z února 2010. V současné době se dává dohromady systém akreditací traumacenter. Udělení akreditace závisí jednak na erudici lékařů ale také na četnosti jednotlivých operací. Prof.Dubert také nabídl české společnosti chirurgie ruky podporu FESSH pro námi případně pořádané kurzy chirurgie ruky (finance, přístroje). FESSH podporuje toto vzdělávání a doporučuje zájemcům se o tuto podporu ucházet.
 12. Dr. Zálešák navrhl usilovat o pořádání mezinárodního kongresu FESSH nebo IFSSH naší společností v České republice. Tato možnost byla dále diskutována i za přítomnosti zástupce společnosti Guarant International s.r.o., která se pořádáním podobných akcí zabývá. Výbor se nakonec shodl na tom, že by bylo vhodné o pořádání kongresů začít usilovat, ale doporučil další diskusi i s ostatními členy výboru, kteří dnes nebyli přítomni.
 13. Další schůze výboru je naplánována na 21. 6. 14:00 v Sanusu Hradec Králové

 

Zapsal Dr.Fibír

Vyhledávání