Zápis ze schůze výboru 20.1.2015

01.03.2015 21:27

Datum a místo konání: 20.1.2015 chirurgická klinika FN Hradec Králové
Přítomni: Schmoranzová, Zálešák, Kebrle, Smrčka, Čižmář, Fibír
Omluveni: Nejedlý

1. Z členy společnosti byli přijati Martin Czinner, Jiří Mazoch, Tomáš Kocourek, Pavel Čech, Kateřina Fajtová, Jiří Volavka, Igor Slaninka, Ondřej Šedivý, Tomáš Votruba, Petr Novobilský a Simona Parkánová.
2. Dr.Schmoranzová podala zprávu o stavu financí společnosti. Hospodaření společnosti se pohybuje v kladných číslech. Zůstatek na účtu oproti minulému roku vzrostl.
3. Byly naplánovány schůze výboru na celý rok 2015. Další schůze výboru jsou plánovány na 19.5 v HK, 29.9. v Praze a 12.11. 18:00 v Harrachově.
4. Je naplánována výroční valná hromada společnosti v rámci pátečního programu kongresu ČSChR  na podzim 2015. Zahrnutím schůze do programu kongresu byla pověřena Dr.Schmoranzová.
5. Dr.Fibír informoval výbor o proběhlém kurzu chirurgie ruky 8.-9.11.2014 v Hradci Králové. Kurzu se zúčastnilo celkem 56 účastníků. Dr.Fibír seznámil výbor se závěrečným hodnocením účastníků a s finančním vypořádáním kurzu.
6. Dr.Schmoranzová  informovala výbor o přípravách na následující kurz, který proběhne 18.-19.4.2015 ve Vysokém n.Jizerou. Registrace na kurz bude otevřena do 2 týdnů.
7. Dr.Schmoranzová informovala výbor o přípravách na kongres  společnosti.
8. Dr. Fibír informoval o zasedání delegátů FESSH 13.12.2014 v Konstanzi v Německu. Hlavním bodem bylo projednání a schválení nových stanov FESSH. Důvodem byla dosavadní situace, kdy FESSH de iure nebyla dostatečně pevně ustavena. Přítomní delegáti nové stanovy po krátké diskusi jednomyslně odhlasovali a podepsali. FESSH jako organizace má nyní sídlo ve Švýcarsku v St.Gallenu a řídí se podle švýcarského práva a švýcarských daňových zákonů. Byly diskutovány další úkoly FESSH, zejména: snaha o zvýšení úrovně JHS European volume (IF 2,19), reorganizace a zřízení nových komisí, snaha o sblížení úhradových mechanizmů v celé Evropě a podpora vzdělávacích aktivit národních společností.
9. Po diskusi o hospitalizačních a ambulantních kódech byl doc.Smrčka pověřen sestavit seznam kódů výkonů které bylo možno dříve vykazovat ambulantně, ale nyní pouze za hospitalizace.
10. Výbor diskutoval problematiku úhrady klostridiové kolagenázy bez jednoznačného závěru. Zvažována možnost podpory vzniku center pro léčbu DK.
11. Dr.Kebrle informoval výbor o kongresu EFORT 27.-29.6.2015 v Praze, v jehož rámci proběhne kurz EWAS.

Zapsal Dr.Fibír

Vyhledávání