Zápis ze schůze výboru 20.2.2017

20.02.2017 20:00

Místo: skype konferenční hovor

Přítomni: Fibír, Schmoranzová, Čižmář, Nejedlý, Smrčka, Kebrle, Zálešák

Omluveni: 0

  1. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byl přijat Dr.Vlach. Členství ve společnosti zrušili Dr.Janeček a Dr.Němeček.
  2. ČLS JEP informovala výbor, že některým členům naší společnosti bylo ukončeno členství jak v ČLS JEP tak i v ČSChR pro opakované neplacení členských poplatků minimálně 2 roky po sobě. Je pravděpodobné, že většina takto zrušených členství mohla být způsobena neaktualizovanými osobními údaji v centrální evidenci členů. Výbor proto žádá svoje členy, aby oznámili včas případnou změnu adresy, mailu nebo telefonu písemně nebo mailem centrální evidenci členů ČLS JEP na cle@cls.cz, aby tak předešli zbytečným problémům v budoucnu, například s doručování složenek k zaplacení členských poplatků na nesprávnou adresu.
  3. Dr. Schmoranzová podala informace  o plánovaném  kurzu chirurgie ruky, který je posledním ze šesti kurzů pořádaných společností. Tématem kurzu jsou varia. Kurz bude probíhat 22.-23.4.2017, Vysoké nad Jizerou, Divadlo Krakonoš. Registrace je dosud otevřena. Na závěr posledního kurzu v neděli 15:00 je plánována schůze členů výboru ke zhodnocení kurzů a naplánování dalšího tříletého cyklu. Začátek dalšího cyklu kurzů se předpokládá na podzim 2017.
  4. Na doporučení Dr.Kebrleho a Dr.Schmoranzové výbor společnosti nominoval  monografii Chirurgie hlavových a periferních nervů s atlasem přístupů, autorů Kaiser Radek a kolektiv, na cenu ČLS JEP.
  5. Informace o proběhlém kurzu chirurgie ruky – neurochirurgie a mikrochirurgie podá Dr. Zálešák na příští schůzi výboru.

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání