Zápis ze schůze výboru 24.9.2013

01.12.2013 22:33

Datum a místo konání: 24.9.2013 SANUS Hradec Králové

Přítomni: Fibír, Schmoranzová, Kebrle, Čižmář, Zálešák, Nejedlý

Omluveni: Smrčka

  1. Dle došlých přihlášek byli za členy společnosti přijati : Dr.Jurča Jiří a Dr.Klenovcová Lucie.  Poslední přihláška p.Mikulová Petra nebyla výborem odsouhlasena, protože je v rozporu se stanovami, jmenovitě článek II.  Za člena Evropského klubu ČSChR byla přijata Bc.Naděžda Calabová.
  2. Dr.Fibír byl potvrzen jako delegát společnosti pro FESSH od roku 2014.
  3. Výbor se dohodl, že na závěr kongresu budou vybrány dvě nejlepší přednášky účastníků do 35 let, které budou oceněny nominací na kurz FESSH v Maďarsku v roce 2014. Účastnický poplatek bude hradit společnost, včetně finančního příspěvku na ubytování.
  4. Shromáždění členů společnosti bude uspořádáno na sjezdu, během hlavního jednacího dne. Dr.Schmoranzová domluví zahrnutí shromáždění do kongresového programu s prim.Vřeským.
  5. Výbor schválil proplacení faktury za webhosting stránek společnosti na www.handsurgery.cz za rok 2011 až 2013 ve výši 4.000,-Kč.
  6. Dr.Fibír předložil návrh na pořádání vzdělávacích kurzů chirurgie ruky, garantovaných společností. Témata byla rozdělena do šesti tematických okruhů a každému okruhu byl přidělen odborný garant. Do příští schůze výboru má každý garant za úkol rozpracovat konkrétněji přidělený tematický okruh, včetně návrhu na osoby lektorů, souhrnu probíraných témat, místa a délky trvání kurzu a zda bude doplněn praktickým nácvikem. Uspořádání prvního z kurzů je plánováno na rok 2014.  Bude zvažováno oslovení servisní společnosti, která by měla na starosti technické a administrativní zabezpeční kurzů.
  7. Příští setkání výboru bylo naplánováno na čtvrtek 14.11.2013 v místě konání kongresu chirurgie ruky v hotelu Sepetná od 20:00.

Zapsal MUDr.Fibír

Vyhledávání