Zápis ze schůze výboru 26.11.2021

26.11.2021 20:00

Místo: distančně online
Přítomni: Fibír, Hellmuth, Kebrle, Schmoranzová, Vodička
Omluveni: Čižmář, Zálešák

 

  1. Výbor projednal přihlášky nových členů do naší společnosti. Za člena společnosti byli přijati: MUDr. Dobiáš, členství ve společnosti zrušili: MUDr. Hrazdíra. Do mezinárodního klubu ČSCHR byl přijat Dr. Jurča.
  2. Dr. Hellmuth informoval výbor o aktualitách ze strany FESSH. Opět nabízí naší společnosti celkem 4 sponzorovaná místa na kurzu chirurgie ruky FESSH Academy v Budapešti ve dnech 23.-26.2.2022. Výborem vybraní účastníci budou mít snížený kurzový poplatek na pouze 250 eur, ubytování a cestu si budou hradit sami. Nově je podmínkou mít platný EU Covid certifikát, nebo splňovat aktuálně platná maďarská kritéria pro bezinfekčnost (negativní PCR není uznáván jako doklad o bezinfekčnosti). Výbor se rozhodl tuto možnost zveřejnit a nabídnout členům naší společnosti. Zájemce o tento kurz požádáme, aby poslali svůj životopis a krátký motivační dopis, proč by se chtěli kurzu zúčastnit Dr. Hellmuthovi. Podmínkou je samozřejmě, aby byl žadatel členem naší společnosti. Uzávěrka pro přihlášky je 10.12.2021. Poté výbor společnosti ze zaslaných přihlášek seřadí a vybere 4 kandidáty + 1 náhradníka, kteří budou na kurz nominováni za naši společnost. Dr. Hellmuth upozornil i na blížící se deadlines pro EBHS exam (30.11.), Travelling award (30.11.) a FESSH congress early fees do 1.3.2022.
  3. Dr. Kebrle informoval výbor o komunikaci s Dr. Herrenem, prezidentem FESSH, o větším zapojení členů naší společnosti do orgánů FESSH. Výbor se pokusí oslovit některé členy společnosti, zda by měli o práci ve FESSH zájem.
  4. Dr. Fibír informoval výbor o vyúčtování posledního kongresu společnosti. I přes obtížné vnější okolnosti skončil rozpočet kongresu v plusu a umožnil příspěvek ve výši 10.000, -Kč na účet naší společnosti. Fakturaci příspěvku zajistí Dr. Fibír.
  5. Dr. Fibír informoval výbor o plánovaném kurzu chirurgie ruky 3.1., který by měl proběhnout 25.-26.3.2022 prezenčně v Hradci Králové. Dr. Hellmuth informoval výbor o termínu konání kurzu 3.2., jehož je garantem, v termínu 16.-17.9.2022 ve Vysokém n. Jizerou, v plánu je také prezenčně.
  6. Dr. Schmoranzová a Dr. Kebrle informovali výbor o jednání s prof. Havránkem a o zájmu dětských traumatologů o větší expozici problematiky dětské traumatologie, týkající se jak ruky, tak i předloktí a lokte, na odborných akcích společnosti. Je domluveno Dr. Schmoranzovou s organizátorem příštího kongresu ČSCHR v roce 2023 Dr. Dvořákem zorganizování jednoho či více odborných bloků, zaměřených na dětskou traumatologii ruky. Výbor s tímto návrhem souhlasí.
  7. Dr. Fibír informoval výbor o aktuální situaci při projednávání změn registračních listů a bodové hodnoty vybraných výkonů. Na 2.12. je naplánováno závěrečné schvalování na MZ ČR, výsledek zatím nelze předjímat.
  8. Další schůze výboru pro rok 2022 jsou naplánovány následovně: 11.-12.3. prezenčně Vrchlabí nebo Špindlerův mlýn (zařizuje Dr. Kebrle), dále 13.6., 26.9. a 12.12. distančně.

Zapsal Dr. Fibír

Vyhledávání