Zápis ze schůze výboru dne 6.9.2OO6

30.11.2009 14:39

Datum konání: 6.9.2006

Místo konání: Klinika plastické chirurgie FNKV Praha 

Přítomní : doc. Pech, doc. Nejedlý, doc. Smrčka , prim. Schmoranzová, prim. Zálešák, MUDr. Kebrle , MUDr. Fibír
Omluveni : prof. Veselý, doc. Dlabal, prim. Čižmář

Bod 1. Členové starého výboru odstoupili ze svých funkcí. Proběhlé korespondenční volby přinesly tento výsledek:
Do výboru společnosti byli zvoleni v tomto pořadí: doc. Smrčka, prim. Schmoranzová, doc. Nejedlý, prof. Veselý, MUDr. Kebrle, doc. Pech, prim. Zálešák. Do revizní komise byli zvoleni v tomto pořadí: MUDr. Fibír, doc.Dlabal, prim. Čižmář, MUDr. Herzán. MUDr. Herzán se své nominace vzdal.

Nově zvolený výbor společnosti poté tajnou volbou zvolil nové předsednictvo.
předseda společnosti:   MUDr Alena Schmoranzová
místopředseda:            MUDr Bohumil Zálešák
tajemník společnosti:    doc.MUDr Aleš Nejedlý

Bod 2. Po zvolení předsednictva proběhla diskuse o budoucnosti oboru a směrech budoucího snažení nového výboru. Z diskuse vybíráme:

prim. Schmoranzová: jako prioritu vidí zaměřit se na přijetí České společnosti chirurgie ruky (dále jen Společnosti) do Evropské federace, zvýšit význam doškolování v chirurgii ruky pro všeobecné chirurgy a ortopedy a zlepšit stav rehabilitace ruky. V budoucnu by vzdělávání v chirurgii ruky mělo být zakončeno zkouškou, měla by to být funkční specializace. Nesouhlasí se snahou o tuto specializaci pod hlavičkou ortopedů, protože jimi navržená náplň oboru není v souladu s Evropskými standardy.

doc. Pech: přiklání se k tomu, aby chirurgie ruky byla samostatným oborem, oceňuje omlazení výboru Společnosti, je vidět, že mladí mají o ruku zájem.

doc. Smrčka: v době, kdy vedl společnost, se snažil o to, aby chirurgie ruky byla atestační obor, ale jednání nejsou jednoduchá.

MUDr. Kebrle: jako prioritu vidí přijetí do Evropské federace. Členství v této federaci má větší význam, než členství v mezinárodní společnosti, jsou častější kongresy, je možnost absolvovat zkoušku European Diploma in Hand Surgery. Ve výuce chirurgů u nás zavést rezidentský systém.

Prim.Zálešák: souhlasí s přechozími názory a doplňuje , že završení výuky v chirurgii ruky zkouškou je důležité i pro jednání s pojišťovnami.

MUDr. Fibír: výhody členství v FESSH je kontakt s evropskou špičkou , možnost absolvovat senior a junior fellowship a možnost uspořádat kongres. Informuje výbor o způsobu, jak se hlásit do FESSH, velmi pravděpodobně bude nutná změna stanov.

Bod 3. V dalším jednání probírána problematika webové prezentace společnosti. V současnosti Společnost platí webhosting paušálem za rok , vzhledem k nutnosti profesionálního servisu webu bude cena letos zřejmě vyšší. Bude nutno vyhledat sponzory webu.

Bod 4. Další schůze nového výboru určena na 4.l2. ve l4:00 v posluchárně Kliniky plastické chirurgie FN Královské Vinohrady v Praze .
 

 

zapsala MUDr Schmoranzová

Vyhledávání