Zápis ze schůze výboru ze dne 15.2.20O6

30.11.2009 14:38

Datum konání: 15.2.2006

Přítomni : Doc. Nejedlý, Doc. Pech, prim. Schmoranzová, Doc. Smrčka
Omluveni : Dr. Herzan, Doc. Maňák, Prof. Veselý

Program :
Doc. Smrčka informoval o možnosti navrhnout významnou postavu české chirurgie ruky, Pioneers of Hand Surgery, staršího 70 let pro cenu vyhlášenou IFSSH pro symposium IFSSH v Australii v roce 2007. Výbor souhlasí s navržením doc. Dlabala.


Doc. Pech se zúčastní zasedání předsedů oborových komisí odborných společností se zástupci ministerstva zdravotnictví ČR, které se bude konat 20. února, 2006


Čestné členství Doc. Dlabala v České společnosti chirurgie ruky bude kromě diplomu , který mu byl předán na symposiu v Harrachově v roce 2005, legalizováno diplomem ČLS JEP.


Letos končí volební období stávajícího výboru společnosti a proběhnou nové volby do výboru společnosti. Volební dokumenty budou rozeslány členům a proběhnou volby korepsondenční cestou. Voleno bude opět 7 členů výboru a 3 členové revizní komise. Deadline pro odeslání odpovědí bude 31. května, 2006.

Výsledky budou volební komisí vyhodnoceny v Praze v sídle ČLS JEP a budou uveřejněny na webové stránce společnosti.


Prim Schmoranzová informovala o tom, že v současné době není Česká společnost plnohodnotný člen FESSH (F.E.S.S.H ( Federation of European Societies for Surgery of the Hand), je čekatelem na členství, bez práva volby vůči FESSH. Proto, aby se stala společnost plnohodnotným členem FESSH je zapotřebí dostatečný počet platících členů do společnosti FESSH. Na webové stránce České společnosti ruky bude uveden dotazník týkající se vážných zájemců. Podle počtu vážných zájemců požádá výbor společnosti o členství v FESSH.

Některé výhody členství naší společnosti v FESSH: možnost se přihlásit na zkoušku pro získání diplomu - European Diploma of Handsurgery
umožnění účasti na školicích akcích , které jsou FESSH pořádány.


Prim. Schmoranzová vyslovila přání jednat s výborem Společnosti plastické chirurgie o změně vzdělávacího programu pro plastické chirurgy v tom smyslu, aby stáž na pracovišti, které se zabývá chirurgií ruky byla změněna ze stáže doporučené na stáž povinnou.

Další schůze výboru bude l4.6.2OO6. 

doc. MUDr. Aleš Nejedlý

Vyhledávání