Zpráva z kurzu FESSH - Eastern European Course on Hand Surgery

05.10.2014 23:04

 

Ve dnech 12. až 14. září 2014 jsme se s podporou České společnosti chirurgie ruky zúčastnili kurzu chirurgie ruky v maďarském Hajdúszoboszló. Tento kurz určený pro lékaře z východoevropských zemí je každý rok spolupořádán a finančně podporován Federací evropských společností chirurgie ruky. Tento rok byl kurz zaměřen na ‘‘tipy a triky‘‘ v oboru chirurgie ruky. Kromě interaktivních přednášek a moderovaných diskuzí byla součástí kurzu i praktická část, ve které byly na preparátech demonstrovány chirurgické přístupy a vybrané operační techniky na horní končetině. Spektrum témat bylo široké, počínaje nejčastějšími operacemi na ruce (Dupuytrenova kontraktura, stenozující tendovaginitidy), přes chirurgické techniky v oblasti zápěstí až po léčbu závažných kostních defektů pomocí volného přenosu vaskularizovaného kostního štěpu. 

Přednášejícími byli renomovaní specialisté v oboru chirurgie ruky, například Massimo Ceruso (Itálie), Marc Garcia-Elias (Španělsko), Zsolt Szabó (Maďarsko) nebo David Warwick (Velká Británie). V průběhu celého kurzu byl kladen velký důraz na zvolení správného léčebného postupu na základě výsledků prospektivních randomizovaných studií (evidence based medicine).
Kurz byl pro nás velmi přínosný, ukázal nám některé nové postupy a techniky v oboru chirurgie ruky, které v péči o naše pacienty využijeme. Zajímavou součástí kurzu byla možnost vyzkoušet si několik otázek z Hand Surgery Diploma Examinaton a poznat, jakým stylem zkoušení a hodnocení probíhá.

Celkově hodnotíme kurz velmi pozitivně jak po stránce odborné, tak po stránce společenské.

Děkujeme České společnosti chirurgie ruky, že nám umožnila zúčastnit se tohoto kurzu.

 

MUDr. Lucie Vaněčková a MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D.

Vyhledávání