Zpráva ze schůze výboru 14.9.2005

30.11.2009 14:36

Datum konání: l4.9.2OO5

Místo konání: Praha - Mánes.

Přítomni:doc. Nejedlý,doc. Maňák,doc Pech, Dr.Schmoranzová a Dr. Smrčka


Informace předsedy doc.Nejedlého o finanční situaci společnosti : na účtu je t.č. 23 OOO Kč, výše příspěvků je l5O Kč členská základna ke dni l4.6.2OO5 je l38 členů , z toho 114 můžů a 24 žen , lékařů je 136.


Diskutována možnost vytvořit oficiální stránku společnosti na adrese www.handsurgery.cz , kterou edituje a provozuje MUDr Aleš Fibír (Sanus Hradec Králové). Důvody : původní stránka společnosti přiložená k www.ortoinfo.cz je nefunkční, nijak se nerozvíjí a nikdo se o ni nestará. Založení vlastní adresy je velmi drahé a problém, kdo se o stránku bude starat zůstává. Stránky vytvářené dr Fibírem jsou velmi pěkně uspořádány a umístění oficiální informační stránky zde má svou logiku.


Výbor společnosti posléze souhlasí s umístěním své oficiální stránky na www.handsurgery.cz , navržen nájem 3OOO Kč ročně za péči o stránku a doc.Nejedlý je pověřen dalším jednáním s Dr.Fibírem .


Dr.Smrčka pověřen vypracovat na internetovou stránku stručnou historii společnosti


doc Pech informuje výbor o dohodovacím řízení VZP při tvorbě nového sazebníku. Diskutována možná účast členů výboru . Dr Nejedlý upozorňuje , že Společnost chirurgie ruky není samostatná odbornost a jako taková není zvána na dohodovací řízení . Dohodovací řízení některých odborností, které se dotýkají ruky již navíc proběhla. Výbor diskutuje problematiku bodového hodnocení výkonů na ruce . Dr.Schmoranzová pověřena vypracovat seznam nejkřiklavějších disproporcí v bodovém hodnocení a odeslat jej v papírové formě na dohodovací řízení .


doc. Maňák informuje o časopise České společnosti úrazové chirurgie , kam lze zasílat příspěvky a informace o dění ve společnosti chirurgie ruky doc. Maňák dále informuje o těchto akcích , jichž je garantem : Olomouc 4 a 5. dubna 2OO6 - kurz osteosynthesy na ruce Olomouc 6. a 7. dubna 2OO6 - sympozium o osteosynthese na ruce Všichni členové Společnosti úrazové chirurgie budou informováni , organizační zajištění - centrum Kacerovský, odborný garant doc. Maňák .


Dr.Schmoranzová informuje výbor o postupu příprav na 8. sjezd Společnosti chirurgie ruky. Do poloviny října by měl poštou odejít definitivní program . První týden v říjnu bude program na internetové adrese www.ruka-kosmetika.cz Výbor odsouhlasil cenu pro nejlepší přednášku lékaře do 35 ti let. Během sjezdu výbor neplánuje samostatnou schůzi
Další schůze výboru proběhne začátkem prosince 2OO5 .
 

zapsala dr Alena Schmoranzová

Vyhledávání