Zpráva ze sjezdu FESSH a FESSH delegates meetingu na kongresu FESSH v Poznani ve dnech 3.-6.6. 2009

30.11.2009 14:45

V červnu tohoto roku se jako každý rok uskutečnil sjezd Federace evropských společností chirurgie ruky (FESSH, www.fessh.com). Tentokrát proběhl v Poznani v Polsku. Vzhledem k vzdálenosti byla česká účast tentokrát poměrně hojná. Za naši společnost se kongresu zúčastnili A. Schmoranzová, R. Kebrle, J.Paroulek, L.Fialová (Vysoké n.Jizerou), A. Fibír (Sanus Hradec Králové), A. Sukop (FN KV Praha), P.Dráč (Olomouc). Česky mluvící účastníky doplňoval také V. Krudenc z firmy G.P.S. Ortho.

    Tak jako každý rok proběhla v pondělí a úterý před kongresem zkouška European Hand Diploma, která byla poprvé pod hlavičkou UEMS a FESSH. Za Českou republiku se účastnil první kandidát MUDr. R.Kebrle z Vysokého n.J. a to velmi úspěšně, kdy mezi 22 kandidáty z Evropy, ale i mimoevropských zemí byl vyhlášen nejlepším kandidátem. Tím byl na konci kongresu v rámci slavnostního zakončení dekorován prezidentem FESSH M. Cerusem a byla mu předána cena pro nejlepšího kandidáta (více informací o zkoušce na www.fessh.com).

    V samotném kongresu byla naše skupina zastoupena několika aktivními účastmi jak v přednáškách, tak v posterové sekci:

  • Dráč P.: Percutaneous volar versus dorsal limited approach for the treatment of minimally and non displaced scaphoid waist fractures
  • Kebrle R.: Reconstruction of ulnar sided CMC fracture dislocation malunion by osteotomy
  • Fibir A.: Median nerve sliding before and after surgical release
  • Humhej I. : Results of surgical treatment for the cubital tunnel syndrome using the anterior subcutaneous transposition and simple decompresion in a 7 year period(2001-2007) – 356 patients

    Postery:

  • Justan I.: Does the ECRL to EPL transposition influence hand function – 2 year follow up study
  • Justan I.:Comparison of suture material properties in an experimental model of a flexor tendon
  • Justan I.:Evaluation of a patient questionairies concerning socioeconomic status after finger replantation

    Poster o transpozici ECRL byl oceněn jako nejlepší poster v rámci této sekce a dr. Justan byl na konci kongresu v rámci slavnostního zakončení dekorován prezidentem FESSH M. Cerusem a byla mu předána cena za nejlepší poster. Všechny přednášky byly dobře přijaty posluchači se zařazením v zajímavých sekcích jako free papers.

    Zasedání výboru FESSH probíhalo 5.června 2009 pod vedením prezidenta FESSH M.Cerusa. Za českou společnost chirurgie ruky se ho zúčastnili prezidentka české společnosti A.Schmoranzová a R.Kebrle člen výboru společnosti. Hlavním programem zasedání byla běžná agenda FESSH. Přednesení zprávy prezidenta s představením vize rozvoje FESSH. Vzhledem k rozdílným právním systémům nemá FESSH žádnou rozhodovací pravomoc v rámci odborných společností medicínských, ale má poradní hlas, jehož vliv postupně roste. Letošní rok byl zlomový vzhledem k zařazení chirurgie ruky v rámci UEMS. Toto neznamená samostatnost jako obor, ale poznání této subspecializace, jako činnosti, která má svou specifickou výuku. Taktéž European hand diploma byl poprvé skládán pod hlavičkou UEMS.

    Členové FESSH byli vyzváni k vyslání svých členů ke složení Hand Diploma. Prestiž, která je této zkoušce přikládána v odborných společnostech chirurgie ruky ve světě nadále roste a dokládá ji i 56 kandidátů na složení zkoušky (přijato 26, skládalo 22, udělalo 19). Od roku 2008 je jediným zkušebním jazykem angličtina. Každá země také může nominovat své kandidáty na zkoušející a psát otázky do databáze MCQ testu.

    Stoupá počet předplatitelů Journal of Hand Surgery (British volume), ale je velký nepoměr mezi počtem předplatitelů a významem země. Od letošního roku se stává oficiálním časopisem Belgické společnosti chirurgie ruky. V loňském roce proběhla reorganizace editorů – došlo ke zrychlení procesu zpracování příspěvků.

    Byla předložena zpráva Výzkumné komise pro tetraplegii, kde byl vyzdvižen účastník fellowshipu zaměřeného na tetraplegii – J.Friden se zmínil (velmi hezky a pozitivně) o dr,. Justanovy, který se ho účastnil.

    Komise pro traumata, zřízená FESSH, obeslala všechny členské země s dotazníkem a byl proveden audit, zkoumající rozprostření traumacenter, jejich výbavu a personální složení. V každé zemi je uspořádání různé, v současné době je dopracován systém akreditace traumacenter – viz stránky FESSH. Předběžná představa centra je cca 4 chirurgové na centrum a 1 centrum na 1 milion obyvatel.

    FESSH letos v Maďarsku organizuje výukový kurz chirurgie ruky, který zaštiťuje. Poplatek 300,- euro/osobu. Země bývalého východního bloku vytipují 2 členy, za které bude vstupní poplatek hradit FESSH. Do 15.7.09 nutno oznámit kandidáty na zlevněný kurz.

    Přednesena 1. informace o příštím sjezdu FESSH, který bude organizován v Bukurešti v Rumunsku v červnu 2010. Místem pro konání FESSH kongresu pro rok 2013 bylo zvoleno Turecko – Antalye .

    Pokračují práce na standardech postupů v chirurgii ruky v Evropě. Dále probíhají práce na tzv. Bílé knize chirurgie ruky v Evropě.

    Společnosti vyzvány k podpoře kandidátů na Junior a Senior fellowship programy. Uzávěrka 1.12.2009.

 

Zpracoval: R.Kebrle

Vyhledávání