Kurz - Základy chirurgie ruky, Dupuytrenova kontraktura, tumory, tenosynovitidy - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kurz - Základy chirurgie ruky, Dupuytrenova kontraktura, tumory, tenosynovitidy - KURZ JIŽ PROBĚHL

Kdy: 14.-15.4. 2018 

Kde: Výukové centrum LF UK Hradec Králové

Pořadatel: Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Oddělení plastické chirurgie, Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové.

Info: kurz je určen převážně pro všeobecné chirurgy, plastické chirurgy, ortopedy, traumatology, neurochirurgy nebo dětské chirurgy. Přihlásit se mohou samozřejmě i specialisté jiných odborností, kteří mají zájem o chirugii ruky. Tento kurz je prvním z celkem šesti certifikovaných kurzů, garantovaných Českou společností chirurgie ruky ČLS JEP (více informací zde). Přednášejícími jsou specialisté z různých oborů, kteří se chirurgii ruky intenzivně věnují. Kurz je zaměřen hlavně na výuku praktických postupů, ihned použitelných v denní praxi, formou přednášek doplněných o výuková videa. Kurz bude zakončen závěrečmým testem a účast na kurzu bude ohodnocena kredity ČLK.

Témata kurzu: základy operační techniky na horní končetině, úvod do vyšetřovacích technik v chirurgii ruky, anestezie v chirurgii ruky, turniket, hodnoceni výsledků léčby, anatomie kožního krytu ruky, kožní štěpy a náhrady, lalokové plastiky na ruce, rekonstrukce defektů ruky od jednoduchých po rozsáhlá ztrátová poranění, Dupuytrenova kontraktura, infekce ruky, nádory ruky, ganglion, deQuervaine, stenozující tendovaginitidy a tenosynovitidy, epikondylitidy

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu č.16 ČLK a ohodnocena kredity pro lékaře.

Odborný garant kurzu: MUDr. Aleš Fibír, Ph.D. -  ales.fibir@handsurgery.cz

Ke stažení: pozvánka

 
Odborný program kurzu (malé změny vyhrazeny :-):
 

Sobota 14.4. 

Blok 1: Základy chirurgie ruky
8:45 Chirurgické aspekty anatomie kůže a měkkých tkání ruky - Fibír
9:00 Úvod do vyšetřovacích technik v chirurgii ruky - Fibír
9:30 Anestezie a analgezie v chirurgii ruky - Bartoň
10:00 Základy operační techniky na horní končetině, turniket - Fibír
10:15 Hodnocení výsledků léčby - Fibír
Blok 1: Základy chirurgie ruky
08:45 Chirurgické aspekty anatomie kůže a měkkých tkání ruky - Fibír
09:00 Úvod do vyšetřovacích technik v chirurgii ruky - Fibír
09:30 Anestezie a analgezie v chirurgii ruky - Bartoň
10:00 Základy operační techniky na horní končetině, turniket - Fibír
10:15 Hodnocení výsledků léčby - Fibír
 

10:30 přestávka
 
Blok 2: Hojení ran, laloky
11:00 Principy hojení ran v chirurgii ruky - Slaninka
11:15 Kožní štěpy, praktické rady - Fibír
11:30 Laloky - základní principy - Paroulek
11:45 Laloky ruky - možnosti a indikace - Paroulek
12:15 Krytí defektů palce - Paroulek
12:30 Komplexní poranění ruky - Hellmuth
 

13.00 oběd
 
Blok 3: Infekce ruky, tenosynovitidy a entezopatie, ganglion
14:00 Akutní a chronické infekce ruky - Hellmuth
14:20 Stenozující tendovaginitidy a m.deQuervaine  - Hellmuth
14:40 Epikondylitidy  - Hellmuth
15:00 Ganglion a ostatní benigní nádory měkkých tkání ruky - Hellmuth
 

15:30 přestávka
 
Blok 4: Nádory ruky
16:00 Cévní malformace ruky a jejich katetrizační léčba - Krajina
16:15 Maligní kožní nádory - Fibír
16:25 Sarkomy měkkých tkání - Šponer
16:40 Benigní tumory kostí a chrupavky - Proček
16:55 Maligní kostní tumory - Procházka
17:10 Rekonstrukce kostí ruky po radikálních resekčních onkologických výkonech - Schmoranzová
17:20 Amputace - indikace, techniky, protetika - Schmoranzová
 
Neděle 15.4. 
 

Blok 5: Dupuytrenova nemoc I.
09:00 Relevantní anatomie - Krejča
09:10 Patofyziologie a epidemiologie, genetika - Krejča
09:20 Vyšetření a klasifikace - Fibír
09:35 Konzervativní léčba - možnosti a limity - Krejča
09:50 Miniinvazivní léčba - aponeurotomie a kolagenáza - Fibír
 

10:20 přestávka
 
Blok 6: Dupuytrenova nemoc II.
10:50 Operační léčba, užitečné tipy z pohledu operační techniky - Krejča
11:30 Možnosti léčby postižení PIP kloubu - Krejča
11:45 Rehabilitace a dlahování - Fibír
12:00 Rekurence a recidiva - Krejča
 

12:15 Test a hodnocení
13:00 závěr kurzu 

Vyhledávání

POŘADATEL KURZU 

 

 

 

HLAVNÍ PARTNEŘI KURZU

 
 
 
 

 

 
 

VYSTAVOVATELÉ