Kurz - Mikrochirurgie, volné laloky, neurochirurgie, brachiální plexus

Kurz - Mikrochirurgie, volné laloky, neurochirurgie, brachiální plexus

Kdy: 3.-4.4.2020

Kde: bude upřesněno

Info: kurz je určen převážně pro všeobecné chirurgy, plastické chirurgy, ortopedy, traumatology, neurochirurgy nebo dětské chirurgy. Přihlásit se mohou samozřejmě i specialisté jiných odborností, kteří mají zájem o chirugii ruky. Tento kurz je pátým z celkem šesti certifikovaných kurzů, garantovaných Českou společností chirurgie ruky ČLS JEP (více informací zde). Přednášejícími jsou specialisté z různých oborů, kteří se chirurgii ruky intenzivně věnují. Kurz je zaměřen hlavně na výuku praktických postupů, ihned použitelných v denní praxi, formou přednášek doplněných o výuková videa. Kurz bude zakončen závěrečmým testem a účast na kurzu bude ohodnocena kredity ČLK. Kapacita kurzu 50 účastníků.

Témata kurzu: mikrochirurgické principy, tiky a triky, replantace, protetika ruky, rekonstrukce palce, volné přenosy prstů, poranění nervů horní končetiny včetně brachiálního plexu a jejich léčba, sutura nervu, nervové štěpy, kompresivní syndromy horní končetiny (karpální tunel, kubitální tunel, Guyon apod.), rekonstrukce nervů, nervové transfery, léčba neuromů, ostatní neurologické poruchy ruky

Odborný garanti kurzu: MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D., doc.MUDr. Aleš Nejedlý

Registrace ještě není možná.

Vyhledávání