MUDr. Klára Schwarzmannová

Název pracoviště: Klinika plastické chirurgie FNKV
Adresa pracoviště: Klinika plastické chirurgie 3.LF UK a FNKV, Šrobárova 50, Praha 10, 100 34
Specializace: plastická chirurgie
Kontaktní telefon: 267163198
Kontaktní e-mail: klara.schwarzmannova@seznam.cz
Webové stránky: 

Vyhledávání