Thermoplastic splints in plastic and hand surgery

Hlavní autor: Fibír A.

Další autoři: Pintér L., Kloud M., Doskočil J., Remeš R., Antuš E.

Datum: 2.10.2004

Předneseno na: IX. Kongres MPHEST, Nyíregyháza - Hungary

Jazyk: anglicky

otevřít zde

Diskusní téma: Thermoplastic splints in plastic and hand surgery

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání