Výbor společnosti

Předseda:

MUDr. Alena Schmoranzová

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie 
Dr.Farského 267 
512 11 Vysoké nad Jizerou 
email: alena.schmoranzova@ruka-kosmetika.cz

 

Místopředseda:

doc.MUDr. Aleš Nejedlý

Klinika plastické chirurgie Praha FNKV 
Šrobárova 50 
100 34 Praha 10 

e-mail: a.nejedly@volny.cz

 

Jednatel:

MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

Oddělení plastické a estetické chirurgie a léčby popálenin
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
e-mail: ales.fibir@handsurgery.cz

 

Další členové:

doc.MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.  e-mail

MUDr.Radek Kebrle, FESSH delegate  e-mail

prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc.  e-mail

MUDr. Bohumil Zálešák, Ph.D.  e-mail  

 

Revizní komise:

prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. e-mail

MUDr.Zdeněk Vodička  e-mail

MUDr. Ludmila Fialová  e-mail