Vyhledat lékaře - registrace

Česká společnost chirurgie ruky zde poskytuje svým členům možnost uveřejnit kontaktní informace na sebe a své pracoviště, zaměřené na chirurgii ruky. Chirurgie ruky v současné době není samostatným oborem, proto se této oblasti chirurgie věnují specialisté z různých oborů. O zařazení do tohoto seznamu může požádat každý specialista, který splňuje podmínky dané Českou společností chirurgie ruky. Podmínky pro zařazení do seznamu jsou následující:

  • žadatel musí být členem České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP
  • žadatel musí mít specializovanou způsobilost (atestaci) alespoň v jednom z následujících oborů: plastická chirurgie, ortopedie, traumatologie, všeobecná chirurgie, dětská chirurgie nebo neurochirurgie. Tuto způsobilost dokládá svým čestným prohlášením v průběhu registrace. 
  • uvedené pracoviště žadatele se nachází na území ČR

Zařazení do seznamu nemůže být nárokováno. Společnost si vyhrazuje právo registraci v seznamu zrušit pokud zjistí, že uvedené údaje o specializaci nebo odborném zaměření jsou v rozporu se skutečností. Registrace lékaře je bezplatná a je možno ji provést níže.

Registrační formulář