Kurzy chirurgie ruky

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP se trvale snaží o zlepšení úrovně vzdělání v oboru chirurgie ruky pro všechny specialisty, kteří o to mají zájem. Proto se rozhodla pokračovat v systému vzdělávání formou pořádání kurzů chirurgie ruky a zahájila další, tentokrát již třetí, tříletý cyklus kurzů chirurgie ruky, které tematicky zahrnují celou širokou a interdisciplinární oblast chirurgie ruky včetně témat, hraničních s řadou jiných odborností. Společnost má i nadále zájem na tom, aby tyto kurzy byly dostupné pro všechny specializace, které se chirurgii ruky věnují ať už z větší (plastická chirurgie, ortopedie) nebo menší části (všeobecná chirurgie, traumatologie, neurochirurgie, dětská chirurgie aj.).

Třetí cyklus kurzů by měl proběhnout v letech 2022-2024 a budeme se snažit, aby kurzy proběhly v naplánovaných termínech i přes případná epidemiologická omezení. Bude se opět jednat o formát dvoudenních školicích kurzů, zaměřených na určitou část spektra chirurgie ruky, která spolu tematicky nebo jinak souvisí. Tyto kurzy budou organizovány na různých místech dle možností garantů jednotlivých kurzů a probíraných témat. Kurzy jsou plánovány dvakrát ročně a celkem je plánováno šest kurzů. Kurzy by měly zahrnovat převážně teoretické přednášky, ale v některých případech a podle možností organizátorů mohou být kurzy spojeny i s praktickými ukázkami nebo nácvikem operačních technik.

Kurzy jsou určeny hlavně pro plastické chirurgy, ortopedy, všeobecné chirurgy, traumatology, dětské chirurgy nebo neurochirurgy, případně rehabilitační specialisty, ergoterapeuty nebo fyzioterapeuty, ale pro účast na kurzu není výše uvedená specializace podmínkou. Společnost doporučuje u specialistů v přípravě na atestaci klinickou praxi alespoň jeden rok, ale ani to není omezující podmínkou.

 

Seznam tématických okruhů plánovaných kurzů:

Kurz 3.1. - Základy chirurgie ruky, Dupuytren, tumory, tenosynovitidy

 • probíraná témata: základy operační techniky na horní končetině, úvod do vyšetřovacích technik v chirurgii ruky, anestezie v chirurgii ruky, turniket, hodnoceni výsledků léčby, anatomie kožního krytu ruky, kožní štěpy a náhrady, lalokové plastiky na ruce, rekonstrukce defektů ruky od jednoduchých po rozsáhlá ztrátová poranění, Dupuytrenova kontraktura, infekce ruky, nádory ruky, ganglion, deQuervaine, stenozující tendovaginitidy a tenosynovitidy, epikondylitid
 • odborný garant: MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

Kurz 3.2. - Traumatologie I. (šlachy, transfery, fingertip, kompartment, termická poranění)

 • probíraná témata: anatomie, poranění a rekonstrukce flexorů a extenzorů, principy hojení šlach a jejich biomechanika, rehabilitační techniky, tenolýzy, rekonstrukce poutek, flekční deformity, šlachové štěpy, swan neck, mallet finger, boutoniere, šlachové transfery u paréz, kompartment syndrome, poranění špičky prstu, poškození a nemoci nehtu, termická poranění ruky (popáleniny, omrzliny, poleptání a elektrická poranění), injekční poranění vysokým tlakem
 • odborný garant: MUDr. Tomáš Hellmuth

Kurz 3.3. - Traumatologie II. (zlomeniny ruky mimo karpu, luxace, paklouby, rekonstrukce, distální radius)

 • probíraná témata: základní principy hojení a léčby zlomenin, zavřené repozice a dlahování, otevřené repozice a osteosyntéza (K-dráty, šrouby, dlahy, zevní fixace), zlomeniny metakarpů a článků prstů včetně luxace MCP a IP, paklouby ruky a jejich léčba, infekce, korekční osteotomie, dětské zlomeniny, ztrátová a komplexní poranění, zlomeniny distálního radia a řešení komplikací
 • odborný garant: MUDr. Radek Kebrle

Kurz 3.4. - Chirurgie zápěstí, scaphoid, artróza ruky, revmatická ruka

 • probíraná témata: anatomie vazů zápěstí a kinematika zápěstí, vyšetření zápěstí, artroskopie, ligamentózní poranění zápěstí, karpální instabilita, poruchy ulnární strany zápěstí a předloktí, onemocnění DRUK, poruchy radiální strany zápěstí, avaskulární nekrozy, akutní a chronická poškození scaphoidu, jeho paklouby, zlomeniny a luxace ostatních kostí karpu, artroza zápěstí a ostatních kloubů ruky, artrodezy, revmatická ruka a ostatní autoimunitní onemocnění ruky
 • odborný garant: prof.MUDr. Igor Čižmář, Ph.D., MUDr. Zdeněk Vodička

Kurz 3.5. - Mikrochirurgie, volné laloky, neurochirurgie, brachiální plexus

 • probíraná témata: mikrochirurgické principy, tipy a triky, replantace, protetika ruky, rekonstrukce palce, volné přenosy prstů, poranění nervů horní končetiny včetně brachiálního plexu a jejich léčba, sutura nervu, nervové štěpy, kompresivní syndromy horní končetiny (karpální tunel, kubitální tunel, Guyon apod.), rekonstrukce nervů, nervové transfery, léčba neuromů, ostatní neurologické poruchy ruky
 • odborný garant: MUDr. Bohumil Zálešák Ph.D., doc.MUDr. Aleš Nejedlý

Kurz 3.6. - Vrozené vady a varia

 • probíraná témata: vaskulární onemocnění ruky, Raynaud sy, KRBS, algoneurodystrofie, m. Sudeck, embryologie ruky a horní končetiny, vrozené vady ruky a horní končetiny, polydaktylie, syndaktylie, longitudinální defekty apod., problematika spastické ruky, DMO, dystonie, transplantace ruky
 • odborný garant: MUDr. Alena Schmoranzová

 

Vyhledávání

Kurzy chirurgie ruky České společnosti chirurgie ruky

KURZ 3.5. - Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky - REGISTRACE JE OTEVŘENA!

KURZ 3.5. - Mikrochirurgie a neurochirurgie ruky - REGISTRACE JE OTEVŘENA!

Kdy: 17.-18.5.2024 Kde: Olomouc Web:  www.kurzy-ruky.cz kde je možno stáhnout registrační...

KURZ 3.6. - Vrozené vady a varia

KURZ 3.6. - Vrozené vady a varia

Kdy: podzim 2024 Kde: bude upřesněno Web: www.kurzy-ruky.cz Probíraná témata: vaskulární onemocnění...