Společnost chirurgie ruky

13.12.2022 21:34

Volby 2022 výsledky

Vážení členové České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP, volební komise vyhlásila výsledky voleb do výboru a revizní komise naší společnosti, které proběhly elektronicky během listopadu 2022. Zvolení členové výboru se sešli na svém prvním zasedání dne 12.12.2022 a na další čtyřleté funkční období...
06.08.2018 19:48

Volby 2018 - výsledky

Vážené členky, vážení členové České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP, v průběhu června a července proběhly korespondenčním způsobem řádné volby do orgánů společnosti. Všem členům společnosti, kteří poslali své hlasovací lístky tímto děkujeme a tady jsou konečné výsledky voleb do výboru České...
13.11.2016 12:17

Vyhledat lékaře

Vážené kolegyně a kolegové, Výbor České společnosti chirurgie ruky rozhodl, že umožní na stránkách společnosti www.handsurgery.cz poskytovat databázi specialistů, členů společnosti, kteří se věnují chirurgii ruky spolu s uvedením jejich kontaktních údajů. Účelem této databáze je umožnit zájemcům...
29.06.2014 15:46

Kurzy chirurgie ruky garantované ČSChR

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP se trvale snaží o zlepšení úrovně vzdělání v oboru chirurgie ruky pro všechny specialisty, kteří o to mají zájem. Proto se rozhodla zahájit systém komplexního vzdělávání formou pořádání kurzů chirurgie ruky. Společnost má zájem na tom, aby tyto kurzy...
25.03.2014 19:51

Volby 2014 - výsledky

Vážené členky, vážení členové České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP,   v průběhu května proběhly korespondenčním způsobem řádné volby do orgánů společnosti. Všem členům společnosti, kteří poslali své hlasovací lístky tímto děkujeme a tady jsou aktuální výsledky voleb do výboru České...
07.05.2010 05:47

Volby 2010 - výsledky

Vážené členky, vážení členové České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP, všem z Vás, kteří poslali své hlasovací lístky děkujeme a tady jsou aktuální výsledky voleb do výboru České společnosti chirurgie ruky a do její revizní komise. Korespondenční volby proběhly bez problémů a jejich výsledky...

Oficiální stránky České společnosti chirurgie ruky

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách České společnosti chirurgie ruky. Cílem této prezentace je otevření snadno dostupného komunikačního prostoru pro členy společnosti, ale i pro ostatní odbornou veřejnost, zajímající se o chirurgii ruky. Najdete zde informace o dění ve Společnosti, o plánovaných akcích a o všech ostatních problémech týkajících se našeho oboru. Komentáře, náměty a připomínky jsou vítány.

Pro nové zájemce o členství v naší společnosti je k dispozici ke stažení přihláška v sekci Společnost, spolu s návodem, jak je možno se přihlásit.