Společnost

Česká společnost chirurgie ruky je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a sdružuje chirurgy ruky Čech a Moravy.

Mezi hlavní cíle společnosti patří zejména zlepšení vzdělávání a výzkumu v chirurgii ruky s ovlivněním každodenní praxe, koordinace spolupráce s příbuznými obory, vydávání publikací a organizace kongresů. Členem Společnosti se může stát kterýkoliv lékař nebo zdravotnický pracovník projevující zájem o chirurgii ruky.

Jak se přihlásit zde.

Stanovy společnosti najdete zde.