Společnost

Česká společnost chirurgie ruky je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně z.s. a sdružuje specialisty, kteří se věnují chirurgii ruky v České republice.

Mezi hlavní cíle společnosti patří zejména podpora chirurgie ruky, rozvoj spolupráce, přátelství a dobrých kolegiálních vztahů mezi členy společnosti, spolupráce s jinými odbornými společnostmi při vytváření a zdokonalování vzdělávání v chirurgii ruky. Dále společnost usiluje o co nejvyšší bezpečnost a standard péče o pacienty v oboru chirurgie ruky a dbá na dodržování etických zásad při výkonu povolání. Za tímto účelem společnost vyvíjí vzdělávací, poradenskou a osvětovou činnost, podporuje rozvoj léčebné péče a zdravotnických služeb v oboru, podporuje uplatňování nových poznatků vědy a výzkumu, podporuje publikační činnost, organizuje odborné a vzdělávací akce a spolupracuje s odbornými společnostmi u nás i ve světě. 

Řádným členem společnosti se může stát lékař nebo zdravotnický pracovník, projevující zájem o chirurgii ruky, který je zároveň oprávněn poskytovat zdravotní služby na území České republiky. 

Jak se přihlásit zde.

Stanovy společnosti najdete zde.