FESSH

Federace evropských společností pro chirurgii ruky - FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand) je organizace, která zastupuje národní společnosti pro chirurgii ruky v Evropě. Hlavním účelem této federace je rozvoj chirurgie ruky ve všech jejích aspektech, zejména:
  • podpora sdružování chirurgů ruky v celé Evropě
  • šíření znalostí a vzdělávání prostřednictvím publikací a vědeckých setkání
  • zlepšení kontroly kvality v chirurgii ruky
  • nabízet informace pacientům
  • zastupovat evropské členské společnosti u oficiálních evropských orgánů (E.C., Harmonizační výbor, UEMS, Rada Evropy atd.).
  • uchovávat historii a kulturu chirurgie ruky
Více informací najdete na www.fessh.com