Stanovy České společnosti chirurgie ruky

Česká společnost chirurgie ruky sdružuje chirurgy ruky Čech a Moravy.

 

Článek I.

Cíle Společnosti jsou následující:

Zlepšení vzdělávání a výzkumu v chirurgii ruky s ovlivněním každodenní praxe.

Koordinace spolupráce s příbuznými obory, vydávání publikací a organizace kongresů.

 

Článek II.

Členství.

Členem Společnosti se může stát kterýkoliv lékař nebo zdravotnický pracovník projevující zájem o chirurgii ruky.

 

Článek III.

Sekce.

Pro jednotlivé oblasti výzkumu budou vytvořeny sekce, do kterým jsou vítány i spolupracovníci z příbuzných oborů.

 

Článek IV.

Výbor.

Činnost společnosti je řízena řídícím výborem . Výbor se sestává z předsedy, pokladníka a vedoucích sekcí. Funkce jsou dobrovolné a bezplatné.

 

Článek V.

Sjezdy.

Četnost pořádání národních sympozií určí výbor Společnosti. Schůze jednotlivých sekcí budou organizovány podle potřeb vyplývajících z jejich činnosti.

 

Článek VI.

Finance.

Finanční hotovost společnosti bude tvořena z členských příspěvků a bude použita na tvorbu a distribuci zpravodajů a na hrazení nákladů schůzí a sjezdů.

 

Článek VII.

Evropský klub

Společnost zřizuje Evropský klub Společnosti chirurgie ruky ČLS JEP jako nižší organizační jednotku společnosti. Jeho členy může být kterýkoliv řádný člen společnosti, který o to požádá. Člen Evropského klubu se stává zároveň členem FESSH se všemi právy a povinnostmi. Výše příspěvků za členství v Evropském klubu určuje výbor společnosti na základě požadavků FESSH.