Jak se přihlásit

Formulář přihlášky je ke stažení zde. Je nutné jej vytisknout, vyplnit a podepsat. Nutné je také zapsání názvu naší společnosti do příslušné kolonky formuláře. Vyplněný formulář zasílejte na adresu:

Centrální evidence členů ČLS JEP, z.s.

Sokolská 490/31,

120 00 Praha 2

Při nejasnostech kontaktujte: alena.schmoranzova@ruka-kosmetika.cz
 

Členské poplatky jsou: 150,- Kč/rok
 

Evidence členů ČLS JEP i jejích odborných společností se vede centrálně v sekretariátě ČLS JEP. Bližší informace a kontakty na www.cls.cz

Případnou změnu kontaktních údajů v členské evidenci lze provést vyplněním a zasláním tohoto dotazníku.

V souladu se stanovami ČLS JEP a v souvislosti se vznikem členství České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP v evropské federaci FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand,www.fessh.com) vznikl Evropský klub Společnosti chirurgie ruky ČLS JEP jako nižší organizační jednotka společnosti. Jeho členy může být kterýkoliv řádný člen společnosti, který o to požádá. Jak se stát zároveň členem Evropského klubu najdete zde