Jak se přihlásit

Přihlásit se je možno elektronicky prostřednictvím formuláře zde: www.cls.cz/online-registrace

Evidence členů ČLS JEP i jejích odborných společností je vedena centrálně v sekretariátě ČLS JEP. Bližší informace na www.cls.cz

Případnou změnu kontaktních údajů v členské evidenci lze provést vyplněním a odesláním tohoto dotazníku.

V souladu se stanovami ČLS JEP a v souvislosti se členstvím České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP v evropské federaci FESSH (Federation of European Societies for Surgery of the Hand,www.fessh.com) vznikl Mezinárodní klub České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP jako nižší organizační jednotka společnosti. Jeho členy může být kterýkoliv řádný člen společnosti, který o to požádá. Jak se stát zároveň členem Mezinárodního klubu najdete zde