Kurzy chirurgie ruky garantované ČSChR

29.06.2014 15:46

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP se trvale snaží o zlepšení úrovně vzdělání v oboru chirurgie ruky pro všechny specialisty, kteří o to mají zájem. Proto se rozhodla zahájit systém komplexního vzdělávání formou pořádání kurzů chirurgie ruky. Společnost má zájem na tom, aby tyto kurzy byly dostupné pro všechny specializace, které se chirurgii ruky věnují ať už z větší (plastická chirurgie, ortopedie) nebo menší části (všeobecná chirurgie, traumatologie, neurochirurgie, dětská chirurgie aj.).

více informací zde

Vyhledávání