Vyhledat lékaře

13.11.2016 12:17

Vážené kolegyně a kolegové,

Výbor České společnosti chirurgie ruky rozhodl, že umožní na stránkách společnosti www.handsurgery.cz poskytovat databázi specialistů, členů společnosti, kteří se věnují chirurgii ruky spolu s uvedením jejich kontaktních údajů. Účelem této databáze je umožnit zájemcům najít lékaře či lékařku, kteří se zabývají chirurgií ruky. Tato služba bývá ve vyspělých zemích již běžně dostupná a výbor je toho názoru, že i v ČR je po takovéto databázi poptávka. Seznam bude poté poskytnut FESSH pro účely ustavení European database of hand surgeons.

Výbor rozhodl i o kritériích, po jejichž splnění bude možno kontaktní údaje publikovat. Podmínkou zařazení do seznamu je:
- specializovaná způsobilost (atestace) v základním chirurgickém oboru (plastická chirurgie, ortopedie, traumatologie apod.)
- platné členství v naší společnosti (Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP)
- vyplnění dotazníku na stránkách společnosti (zde)
O zařazení do seznamu musí každý zájemce aktivně požádat vyplněním dotazníku. Zveřejněna bude stručná strukturovaná informace: jméno, příjmení, akademické tituly, specializovaná způsobilost, pracoviště (adresa, telefon, email a webové stránky), případně další pracoviště. Informace budou zveřejněny podle krajů, kde se nachází pracoviště. V případě více pracovišť v různých krajích budou kontaktní informace uvedeny v každém kraji, kde se pracoviště nachází.
Věříme, že bude tato služba pro všechny přínosem.

za výbor ČSChR
MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.

Vyhledávání