A02 Úskalí osteosyntézy distálního radia dorsálním přístupem

27.09.2011 18:54

Autoři/Authors: Ruber V., Mašek M.

Pracoviště/Workplace: Klinika úrazové chirurgie LF MU a FN Brno

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Představení novinky v osteosyntéze zlomenin distálního radia dorsálním přístupem na vlastním souboru pacientů.

Metodika: Klasifikace zlomenin distálního radia a indikace k jejich operační léčbě dle systému AO. Při ošetření zlomenin z distálního přístupu použití systému dlaha VA-LCP DDRP - tedy dorsálních dlah pro distální radius typu LCP s možností použití variabilního sklonu zamykatelných šroubů.

Výsledky: Provedeno 20 implantací dlah systému VA LCP DDRP v rámci klinické studie. Dle AO klasifikace zlomeniny - 5x A3, 1x B2, 9x C1, 3x C2, 2x C3. Komplikace - 1x m. Sudeck, 1x selhání.

Závěry: Uvedený systém dlah indikujeme u pac. se zlomeninou AO 23 A3, C1-C3 v případě přítomnosti dorsální tříštivé zóny s deficitem kosti, zejména pak v osteoporotickém terénu. Dlahy umožní provést radioulnární montáž s cílenou stabilizací středního sloupce distálního radia. Variabilní sklon šroubů pomůže dostatečně podepřít kloubní plochu distálního radia. Pacient je pooperačně bez přídatné fixace s první pooperační den zahajuje rehabilitaci zápěstí. Extrakci materiálu po zhojení jsem zatím neindikovali. 

 


Summary: not yet available

Vyhledávání