B01 Čtyřrohá fúze zápěstí pomocí dlahy VA-LIF - první zkušenosti / Four-conner athrodesis using VA-LIF plate – first experience

27.09.2011 22:49

Autoři/Authors: Dráč P., Čižmář I., Homza M.

Pracoviště/Workplace: Traumatologické oddělení FN Olomouc

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Seznámit odbornou veřejnost s novou úhlově-stabilní dlahou pro čtyřrohou fúzi a upozornit na výhody i technická úskalí a zhodnotit pilotní soubor pacientů. Součástí prezentace je i zkrácený videozáznam operace.

Metodika: Od června 2010 jsme na ošetřili touto dlahou celkem 7 pacientů pro poúrazovou změny typu SNAC /SLAC typu III. Hodnoceny jsou výsledky radiologické (zhojení, CHR, UTR) i funkční (ROM, dynamometrie, DASH).

Výsledky: Užití VA-LIF umožňuje časné zahájení fyzioterapie a dobré funkční výsledky.

Závěry: První zkušenosti s užitím tohoto implantátu jsou slibné, limitací studie je zatím malý soubor i relativně krátká doba sledování.

 

Summary:

Aim: To inform professional public about a new locking plate for four-corner arthrodesis,  point out advantages and technical pitfalls and assess a pilot group of patiens. There is also a short video-sequence of the surgery.

Methods: A total of 9 patients with SNAC or SLAC wrist degenerative changes were treated by for-corner arthrodesis using on Department of Traumatology Faculty Hospital Olomouc. During follow-up examinations we analysed the radiological ( union/non-union, carpal height ratio and ulnar translatiob ratio) and functional outcomes (range of motion, wrist strength, DASH questionaire).

Results: Using VA-LIF allows early wrist mobilization and positive functional outcomes.    

Conclusions:First experience with  the usage of VA-LIF is promising. The only limitation of our study is a small group of patients.

Vyhledávání