B02 Radioscapholunátní déza

27.09.2011 22:47

Autoři/Authors: Veigl David, Pech Jan, Zatrapa Tomáš

Pracoviště/Workplace: 1.ortopedická klinika FN Motol, Praha

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Zhodnocení přínosnosti operačního výkonu - radioscapholunátní dézy - pro pacienty s revmatickou destrukcí karpu a pro poúrazové destrukce radiokarpálního kloubu.

Metodika: Retrospektivní studie 43 odoperovaných radioscapholunátních déz, popis různých operačních technik.

Výsledky: Hodnoceny rtg nálezy, VAS, rozsah pohybu a spokojenosti pacientů s operačním výkonem. Porovnány výsledky různých modifikací výkonu.

Závěry: Modifikace výkonu - resekce dist. polu scaphoidea zlepšuje rozsah pohybu po provedení radioscapholunátní dézy.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání