B04 Totální náhrada loketního kloubu 7-leté zkušenosti

27.09.2011 22:42

Autoři/Authors: Vodička Z., Stehlík J., Held M.

Pracoviště/Workplace: Ortopedické oddělení , Nemocnice České Budějovice a.s.

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn: Na ortopedickém oddělení  bylo v období 2003 – 2010 odoperováno celkem 15 náhrad loketního kloubu 11x v indikaci revmatoidní artritída , 4 x v indikaci poúrazová artróza.Průměrný věk pacientů byl 61 let, 4 muži, 10 žen. Doba sledování od l  do 7 let.12 x se jednalo o primoimplantaci, 3x o revizní výkon. Subjektivně bylo 13 pacientů spokojeno.Objektivně byl stav hodnocen podle Mayo elbow performance score.12 loktů mělo výborný výsledek, 2 lokty dobrý,lx špatný.Průměrný rozsah  pohybu  flexe 125, extenze s deficitem 5 st. Rozsah pronace supinace byl 75 st.Jako komplikace zaznamenali přechodnou lézi n.ulnaris,lx luxaci a 1x infekt,2x zlomeninu  radiálního kondylu.Na závěr lze konstatovat, že krátkodobé a střednědobé výsledky náhrady loketního kloubu jsou velmi dobré, zejména u revmatiků,ale vážné komplikace a omezené možnosti při reimplantaci endoprotezy jsou stále důvodem k rozvážné indikaci.

Summary: not yet available

Vyhledávání