B05 Srovnání miniinvazivních přístupů v léčbě zlomenin střední třetiny člunkové kosti – první výsledky prospektivní randomizovaná studie / Comparison of minimally invasive approaches in treatment of middle third scaphoid fractures - first outcomes

27.09.2011 22:40

Autoři/Authors: Dráč P., Maňák P., Reška M, Filkuka P

Pracoviště/Workplace: Traumatologické oddělení FN Olomouc, I. Chirurgická klinika a Oddělení zobrazovacích metod FNUSA Brno

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Srovnání funkčních výsledků a komplikací u pacientů se zlomeninou střední třetiny člunkové kosti léčených osteosyntézou z palmárního perkutánního nebo dorzálního limitovaného přístupu.

Metodika: Jedná se o prospektivní randomizovanou studii srovnávající výsledky radiologické (zhojení, protruze šroubu, degenerativní změny) funkční (ROM, síla stisku, přítomnost bolestí) a výskyt komplikací (per- i pooperačních). Do studie zařazeno 76 pacientů, výsledky byly statisticky testovány.

Výsledky: Většina testovaných parametrů nevykazovala statisticky významný rozdíl. Obdobně většina komplikací byla způsobena pooperační technickou chybou.

Závěry: Zlomeniny střední třetiny člunkové kosti lze efektivně ošetřit ostesyntézou ať již z palmárního nebo dorzálního přístupu.

 

Summary:

Aim: To compare the functional results and complications of patients with the middle-third-scaphoid fractures treated by osteosynthesis using palmar perctuneous or dorsal limited approaches.

Methods: There is a randomised prospective study compares radiological  (union/non-union, screw protrusions, degenerative changes) and functional oucomes (range of motion, grip strength, pain) and incidence of complications (per- and postoperative). Seventy six patiens was engaged to this study and the results were tested statistically. 

Results: The majority of outcome differences were not statistically significant.  We have founded the majority of complications to be caused by non-adherence to surgical techniques.

Conclusion: The middle-third-scaphoid fractures can be effectively treated by both mentioned methods. 

Vyhledávání