B07 Otevřené zlomeniny předloktí III. stupně / Open fractures of forearm bones type III

27.09.2011 22:36

Autoři/Authors: Veselý R, Kočiš T.

Pracoviště/Workplace: Úrazová nemocnice Brno

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Cíle: Příčinou dilaceračních poranění předloktí jsou nejčastěji vysokoenergetické úrazy nebo poranění v zemědělství. Cílem léčení těchto závažných a často invalidizujích poranění je zhojení skeletu, měkkých tkání a obnova funkce končetiny při zamezení vzniku infekce.

Metodika: Soubor pacientů za posledních 10 let sleduje léčení pacientů s otevřenými zlomeninami předloketních kostí typu IIIB a IIIC podle Gustila. Hodnocení souboru proběhlo podle Grace a Eversmana.

Výsledky: Všichni pacienti byli ošetřeni zevní fixací. Defekty měkkých tkání byly kryty volným transplantátem, lokálním fasciokutánním lalokem a volným lalokem. Jsou hodnocena akutní ošetření, pooperační průběh a rehabilitace. Samostatně se věnujeme komplikacím.

Závěry: Dlahovou osteosyntézu a nitrodřeňový hřeb lze použít u otevřených zlomenin I. a II. typu dle Gustila. Zevní fixace je indikována u otevřených diafyzárních zlomenin předloktí typu IIIB a IIIC včetně replantací. Krytí defektů měkkých tkání je vhodné provádět časně. Nedílnou součástí primárního ošetření je dostatečně radikální debridement.

 

Summary:

Open fractures of forearm bones can occur in crush injuries of the limb, missile injuries and gun shot injuries. The diagnosis of an open fracture of the forearm is usually self-evident. There is history of bleeding or wound from the site of injury.  Presence of  wound increases the risk of infection and likelihood of insertion of foreign material.  A careful neural and vascular examination must be done as open injuries are most likely to cause neurovascular
damage than closed fractures.

Emergent treatment is required for open fractures. Debridement should be done at earliest possible opportunity and the soft tissue damage should be evaluated before undertaking debridement to know the extent of damage.

We evaluated 26 patients with open fractures of forearm bones type III according Gustilo classification. All of patients were treated by external fixation. Traumatic wounds were closed by skin graft.

Extensive debridement under general anesthesia followed by primary open reduction and internal or external fixation for open injuries is recommended. immediate ORIF in grade I, II, and IIIa fractures can have good results ( low infection rate ).

Vyhledávání