B09 Ošetření abrubce baze distálního článku prstu pomocí Hook plate (Medartis)

27.09.2011 19:37

Autoři/Authors: Kozák T., Hart R.

Pracoviště/Workplace: Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Úvod : Prezentace shrnuje první zkušenosti s použitím implantátu Hook Plate /Medartis / při ošetření zlomenin baze distálního článku prstu ruky . Jedná se o intraartikulární zlomeniny s dislokací dorzálního fragmentu tahem extenzorové šlachy prstu a možnou volární subluxací v distálním interfalangealním kloubu ošetřené titanovou háčkovou dlahou fixovanou kortikálním šroubem 1,5mm.

Materiál : V období 10/2009 - 6/2011 ošetřeno 11 zlomenin s dislokací fragmentu a volární subluxací v distálním interfalangeálním kloubu. Průměrná doba od poranění k ošetření dlahou 17 dnů / 2 - 34 dnů / , Ošetřeno 4 muží 7 žen , lokalita 6x 2.prst 3x 3.prst 2x 5 prst, 7x levá ruka 4x pravá ruka, zavřená poranění.

Postup : Řez nad PIP kloubem ozřejmena extenzorová šlacha, preparace fragmentu , odklopení, odstranění vaziva z lomné linie, přiložena dlažka na držáku repozice a fixace šroubkem. Fixace v O postavení v PIP kloubu na dlažce 3 - 5 týdnů.

Výsledky: Pozorovali jsme průměrně 48 stupňový aktivní pohyb v DIP kloubu /30 - 60 st./ , plná aktivní extenze v 9 případech / tj. 82% /, subjektivní spokojenost s výsledkem v 9 případech / tj. 82 % / Komplikace : 1x vytržení šroubu z kosti s infektem , 1x vazivové zhojení

Diskuse: Delikátní metoda vhodná k ošetřením i zastaralého poranění , pečlivá indikace , metoda patřící do rukou zkušeného operatéra, pooperačně fixace 3- 5 týdnů, následně šetrná rehabilitace vedená zkušeným fyzioterapeutem. Valná většina stále léčena konzervativně.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání