B11 Distrakce skeletu - její postavení ve spektru možností rekonstrukce prstu ruky po amputaci

27.09.2011 19:27

Autoři/Authors: Nejedlý A., Horyna P.

Pracoviště/Workplace: Klinika plastické chirurgie  FN Královské Vinohrady - Praha

Délka prezentace/presentation time: 7 min.

Souhrn:

Distrakce skeletu je efektním  postupem pro rekonstrukci prstu ruky po amputaci  periferní části prstu. Na  několika  kasuistikách je  podán přehled možností distrakce z hlediska délky  elongace i možností  vlastního provedeníelongace skeletu interním  či  externím distraktorem. Kasuistiky dokumentují hojení skeletu po rychlé distrakci nejenom  interposicí autologním  kostním  štěpem, ale i formou kalotaxe a osteoneogeneze.

 

Summary: not yet available

Vyhledávání